Nowy samochód pożarniczy dla OSP Marcinowice

10 października br. w Marcinowicach, gmina Mściwojów, odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/24 na podwoziu Renault. Uroczystości nadano wysoką rangę , ponieważ wzięli we niej udział nie tylko druhowie i liczni mieszkańcy, ale także przedstawiciele władz, w tym szczebla centralnego.

Na plac przy strażackiej remizie przybyli m.in. marszałek Sejmu VIII kadencji Elżbieta Witek, która aktywnie wspierała druhów w ich staraniach o pozyskanie nowego samochodu. Obecni byli komendant wojewódzki dolnośląskiej PSP nadbryg. Adam Konieczny oraz komendant powiatowy PSP w Jaworze mł.bryg. Waldemar Sarlej.  Wśród gości  byli ponadto przedstawiciel WFOŚiGW Krzysztof Strynkowski, wicestarosta jaworski Stanisław Laskowski oraz wójt gminy Mściwojów, Mariusz Foryś. Na uroczystość przybyli m.in. także  Zenon Adamiak reprezentujący Nadleśnictwo Lubin i prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP dh. Jan Grygorcewicz. W trakcie uroczystości samochód poświęcił proboszcz Wiktor Juchniewicz.

Klucze do nowego pojazdu, które  odebrał naczelnik OSP dh Tomasz Soroka, wręczyli wspólnie:  marszałek Sejmu p. Elżbieta Witek, nadbryg. Adam Konieczny, mł. bryg. Waldemar Sarlej i p. Mariusz Foryś. Jak przy okazji wskazywali  druhowie, nowy samochód pożarniczy jest im bardzo potrzebny, ponieważ zastępuje  mocno wysłużonego, liczącego kilkadziesiąt lat Stara. Obecnie, dzięki wejściu do służby nowego samochodu, znacząco wzrasta zdolność bojowa jednostki. Warto też przy okazji dodać, że w ostatnim czasie odnowiono także strażnicę, m.in. zamontowano nowe drzwi, a więc w sumie ten rok jest dla OSP w Marcinowicach bardzo udany.

Koszt zakupu pojazdu to blisko 760 tys. zł., a został on sfinansowany dzięki środkom pozyskanym od:

  • Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Gminy Mściwojów,
  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
  • Komendy Głównej PSP,
  • Nadleśnictwa Lubin,
  • Starostwa Powiatowego w Jaworze
  • Banku Spółdzielczego w Jaworze

foto: UG Mściwojów