11 – latka zaalarmowała o zagrożeniu życia

 7 lipca br. 11 letnia Karolinka z Niemojowa pow. kłodzki, zatelefonowała na numer alarmowy 112. Jak poinformowała, potrzebna jest pomoc starszemu mężczyźnie, który leży nieprzytomny w pomieszczeniu gospodarczym. Dyspozytor PRM uznał, że sprawa jest nie cierpiąca zwłoki, ale też wedle jego oceny czas dojazdu karetki pogotowia do Niemojowa byłby zbyt długi. Zwrócił się więc do kłodzkich strażaków o zadysponowanie na miejsce zdarzenia ratowników z KP PSP w Kłodzku.

            Postawa dziewczynki, okazana przez nią wrażliwość, ale także znajomość zasad alarmowania służb w sytuacjach zagrożenia, zasługuje na uznanie i popularyzację. Przy tej okazji potwierdza się też zasadność i skuteczność wielu działań edukacyjnych prowadzonych przez strażaków z dziećmi i młodzieżą. Wizyty strażaków w przedszkolach i szkołach, połączone z pogadankami na temat właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, przynoszą wymierne korzystne rezultaty w postaci pozytywnych zachowań.

            Wielkim wsparciem dla działań edukacyjnych są m.in. także organizowane przez strażaków zajęcia w salach edukacyjnych działających przy komendach powiatowych PSP. Tam bowiem przygotowano zainscenizowane zdarzenia niebezpieczne związane m.in. z awariami domowych urządzeń czy właśnie utratą przytomności przez kogoś z domowników. Dzieci dowiadują się co wówczas powinny robić, jak udzielić pierwszej pomocy i na jaki numer alarmowy zadzwonić, aby wezwać służby ratunkowe. Tego rodzaju wiedzę zaprezentowała i właściwie wykorzystała 11 letnia Karolinka z Niemojowa. (L)