Odszedł na wieczną służbę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł w dniu 31 lipca 2020r. Pan st. bryg. w st. spocz. Romuald Drobnicki, wzorowy oficer pożarnictwa, wychowawca wielu roczników strażaków, ceniony kolega. Pan Romuald Drobnicki pochodził z wielopokoleniowej rodziny o tradycjach strażackich.

W latach 1953-57 uczęszczał do technikum pożarniczego we Wrocławiu, a potem kontynuował naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa, której absolwentem został w 1961 r. i po jej ukończeniu rozpoczął służbę w Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnych we Wrocławiu obejmując stanowiska oficerskie m.in. był zastępcą kierownika służby prewencji. W 1975 r. został przeniesiony do nowoutworzonej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Legnicy, gdzie obejmuje stanowisko kierownika służby, a potem zastępcy komendanta wojewódzkiego. W 1982 r. przeniesiony zostaje do KWSP we Wrocławiu na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego.

Wniósł duży wkład w poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego Zagłębia Miedziowego oraz województwa wrocławskiego. Przyczynił się do podniesienia sprawności operacyjno-technicznej i wyszkolenia bojowego jednostek zawodowych i ochotniczych straży, jak też poprawy bazy tych jednostek na terenie Dolnego Śląska. Brał czynny udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych dowodząc dużymi związkami taktycznymi.

Zasłużony działacz strażactwa ochotniczego. W latach 1975 – 82 członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Legnicy, w kadencji 1992-96 sprawuje funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu, a także przez dwie kadencje był prezesem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP we Wrocławiu, będąc jednocześnie członkiem zarządu wojewódzkiego. Długoletni działacz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Współzałożyciel wrocławskiego koła Związku, były członek Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku w latach 2011-15, delegat na zjazd wojewódzki. Wniósł duży osobisty wkład w rozwój organizacyjny Związku i działalność statutową na rzecz emerytowanych strażaków zawodowych oraz wdów po nich. Za zasługi dla Ojczyzny i pożarnictwa uhonorowany był licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Rodzinie Pana Komendanta składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 05 sierpnia 2020 r. (środa o godz. 11:00 na Cmentarzu Komunalnym we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej.

Cześć Jego Pamięci!
Pogrążeni w smutku członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP we Wrocławiu