Powodziowe zagrożenie w Oławie

Dla strażaków KP PSP w Oławie miniony tydzień, a szczególnie jego ostatnie dni, były niewątpliwie trudne. Niezależnie bowiem od wykonywania normalnych zadań związanych z wypadkami, pożarami itp. wykonywanych w warunkach zagrożenia koronawirusem, trzeba było podjąć działania związane z zagrożeniem powodziowym. Szczególnie w piątek, 16 października w godzinach popołudniowych,odczyty z wodomierza na wysokości mostu w Oławie zaczęły szybko rosnąć. Poziom wody w Odrze wzrastał tak szybko, że władze podjęły przygotowania do przeciwdziałania skutkom ewentualnej powodzi.

            Na polecenie starosty oławskiego, służby zarządzania kryzysowego i strażacy KP PSP w Oławie pozostawali w stanie alertu. Przede wszystkim na bieżąco monitorowano wały przeciwpowodziowe. Szczególnie trudna sytuacja powstała  na terenie starego koryta Odry, w okolicach Jelcza – Laskowic, gdzie następował szybki wzrost poziomu wody. W celu zminimalizowania tego zagrożenia  strażacy z jelczańskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP,  wspólnie ze służbami gminy, rozpoczęli przerzut wody z zagrożonych terenów w miejscowości Łęg. W ramach prowadzonych działań zamknięto zalaną drogę powiatową 455 łączącą Jelcz z Oławą.

            Kolejne zagrożenie powstało w sobotę rano, kiedy to podczas kontroli wałów przeciwpowodziowych stwierdzono, że następuje zalewanie polderu Lipki. Woda przelewała się nad wałem przeciwpowodziowym i to w odległości zaledwie 1,5 km od elektrowni. W tej sytuacji skierowano OSP w Bystrzycy do miejscowości Stary Górnik z zadaniem kontrolowania na bieżąco stanu wody w polderze. Równolegle kontynuowano  monitoring wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry i Oławy. Z uwagi na możliwy wzrost zagrożenia, wzmocniono obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych powiatu oławskiego.

            Na szczęście nie doszło do tragicznych konsekwencji powodzi, podobnych do tych z roku 1997. Przyrosty poziomu wody najpierw zatrzymały się, a następnie stan wody Odry zaczął powoli opadać. Nie wszędzie jednak sytuacja uległa stabilizacji. W starym korycie Odry, na wysokości Jelcza,  woda nadal zachowuje tendencję wzrostową, a strażacy  kontynuują działania, głównie monitorujące i pozostają w gotowości do przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom. Po spotkaniu ze starostą w zagrożonym powodzią terenie podjęto decyzję o utrzymaniu alertu przeciwpowodziowego, w tym także o zamknięciu drogi łączącej Jelcz z Oławą.                                              

Opracowanie Lech Lewandowski, Fot.KP PSP Oława