Powstał legnicki Klub Honorowych Dawców Krwi

18 maja 2017 r. odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy. Podczas spotkania, w którym udział wzięli m.in.  Pan Tomasz Nowicki – przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK  we Wrocławiu oraz Dariusz Mikołajczyk – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego oddziału okręgowego PCK, wybrano prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KM PSP w Legnicy, którym został kol. Marcin Swenderski, wiceprezesem klubu został kol. Kacper Czyżewski, a sekretarzem kol. Marcin Piwowarski.

Klub powstał z inicjatywy 13 strażaków Komendy Miejskiej PSP w Legnicy w celu popularyzacji honorowego krwiodawstwa w środowisku pożarniczym powiatu legnickiego.