Dziękujemy, limit miejsc został wyczerpany

Termin i miejsce:

12 – 13 kwietnia 2018 r. Hotel “Mercure Karpacz”, ul. Obrońców Pokoju 5, Karpacz

Punkty edukacyjne:

 • Uczestnicy konferencji są upoważnieni do zdobycia 16 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego.
 • Program zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konsultanta Medycyny Ratunkowej.

Uczestnictwo i opłata:

 • Liczba miejsc ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł.
 • Termin dokonania wpłaty upływa z dniem 18.03.2018 r.
 • Brak zaksięgowanej wpłaty do dnia 18.03.2018 r. skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 • Cena nie zawiera noclegu
 • Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu “Mercure” z powołaniem się na uczestnictwo w konferencji. Uczestnik rezerwuje nocleg we własnym zakresie. Opłata za pokój 2 os. wynosi 220 zł za pokój 1 os. 200 zł, płatność za noclegi dokonana musi być przed przyjazdem. Rezerwacja pod adresem mailowym: h3429-sm@accor.com. Koszt wyżywienia w hotelu:11.04.- kolacja 39 zł; 12.04- obiad 45 zł; 12.04- kolacja 45 zł.
  Korzystanie z gastronomii musi być zadeklarowane w momencie dokonywania rezerwacji i uregulowane razem z noclegami. Organizator ponosi wyłącznie koszty przerwy kawowej.
 • Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie przelewu na konto Fundacji Obserwatorium Społeczne.

nr konta:  19 1600 1156 1840 9688 6000 0007

Tytuł przelewu: Uczestnictwo w konferencji – RATOWNIK 2018 – imię i nazwisko

 Kontakt biuro konferencji:

adres e-mail: konfmed@kwpsp.wroc.pl
telefon: 691 991 487
telefon: 601 752 340

Organizatorzy:

 • Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
 • Fundacja Obserwatorium Społeczne

Współudział (prelegenci):

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Komenda Główna Policji
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
 • Szkoła Policji w Słupsku
 • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej Szpitalny Odział Ratunkowy
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniak Centrum Medycyny Ratunkowej – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Patronat honorowy:

zwrócono się o patronat honorowy do:

 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministra Zdrowia
 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Komitet honorowy:

 • Wojewoda Dolnośląski
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu

Komitet naukowy:

 • prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski – LPR
 • dr n.med. Jacek Smreka – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr n. med. Marek Sehn – Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniak Centrum Medycyny Ratunkowej – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. med. Wojciech Kopacki – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • lek. med. Piotr Szetelnicki
 • dr n. med. Grzegorz Gogolewski
 • mjr dr Leszek Kołtun – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: st. bryg. Adam Konieczny – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

 • Bogna Kosiarek – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • Artur Szela – Fundacja Obserwatorium Społeczne
 • sekc. Marcin Matyja – Wydział Informatyki i Łączności KW PSP
 • kpt. Daniel Mucha – Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP
 • mł. ogn. Katarzyna Kieljan – Wydział Finansów KW PSP
 • st.sekc. Artur Mądracki KM PSP Jelenia Góra
 • kpt. Andrzej Mańkowski KP PSP Zgorzelec
 • mł. asp. Adrian Książek KP PSP Kamienna Góra

Opieka medialna:

 • TVP 3 Wrocław

Grupa docelowa:

 • Funkcjonariusze służb mundurowych posiadający przeszkolenie medyczne.
 • Ratownicy medyczni.
 • Ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wstępny program konferencji:

 Sesja I Państwowa Straż Pożarna:

 Rozwój kwalifikowanej pierwszej pomocy na przełomie lat w woj. dolnośląskim

 • Katastrofa budowlana w Świebodzicach w kontekście współpracy podmiotów ratowniczych.
 • Kompetencje ratownika oraz ratownika medycznego w Państwowej Straży Pożarnej.
 • Współpraca Kierującego Działaniami Ratowniczymi z Koordynatorem Akcji Medycznej na miejscu zdarzenia – kompetencje obu stron.
 • KSRG a PRM: Współpraca czy protezowanie ?
 • Medyczne czynności ratunkowe podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
 • Manewry Medyczne w Jeleniej Górze.

 

Sesja II Inne formacje mundurowe:

 • Kompetencje ratownika oraz ratownika medycznego w Policji
 • Kompetencje ratownika oraz ratownika medycznego w Służbie Więziennej.
 • Zasady postępowania z poszkodowanymi agresywnymi oraz prezentującymi zachowania suicydalne.
 • Medyczne czynności ratunkowe oraz medyczne działania ratownicze podejmowane wobec szczególnego rodzaju poszkodowanych – funkcjonariuszy w pełnym umundurowaniu (strażak, policjant).
 • Tactical Prison Rescue – znaczenie symulacji w szkoleniu funkcjonariuszy.

 

Sesja III Medyczne czynności ratunkowe oraz medyczne działania ratownicze:

 • Znaczenie dostępu do defibrylacji w działaniach ratunkowych.
 • „Jak nie wiesz co zrobić to podaj tlen”. – Czy zawsze tlenoterapia jest niezbędna?
 • Zabezpieczenie poszkodowanego urazowego na miejscu zdarzenia a oczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

 

Sesja IV Formacje specjalistyczne oraz zakładowe służby ratownicze jako wsparcie dla KSRG oraz PRM:

 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • US Pharmacia

Warsztaty:

Warsztat I:

 • Techniki negocjacji – postępowanie z poszkodowanym z tendencjami samobójczymi.

Warsztat II:

 •  TCCC – Podstawy medycyny pola walki.

Warsztat III:

 • Medyczne czynności ratunkowe.

Warsztat IV:

 • Medyczne czynności ratunkowe wobec funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

Liczba miejsc warsztatowych ograniczona – o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie wpłaty za udział w konferencji.

 

Regulamin konferencji

 

 

Szczegółowy program konferencji dostępny będzie po jego ustaleniu.