We wspólnym interesie

Jest to inicjatywa, która niewątpliwie wejdzie na stałe do kalendarza przedsięwzięć organizowanych przez komendanta dolnośląskiej PSP i to przy pełnej aprobacie wszystkich zainteresowanych. Chodzi o doroczne spotkanie kierownictwa KW PSP z komendantami podległych komend miejskich i powiatowych PSP oraz prezesami zarządów oddziałów powiatowych Związku OSP RP województwa dolnośląskiego. Takie właśnie pierwsze spotkanie odbyło się we wrocławskiej siedzibie KW PSP, a udział w nim wzięli także zaproszeni goście : Agnieszka Sokołowska – dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Damian Mrozek – doradca wojewody dolnośląskiego.

Witając wszystkich przybyłych, komendant dolnośląskiej PSP st. bryg. Adam Konieczny wyjaśnił, iż celem tych dorocznych spotkań w gronie strażaków PSP i OSP, jest wspólne zastanowienie się nad dalszym rozwojem współpracy, a także dyskusja o występujących problemach i potrzebach. Jak podkreślił taka potrzeba otwartej i wszechstronnej dyskusji, wynika z ważnych przesłanek. Przede wszystkim w wielu dziedzinach życia, w tym także w straży pożarnej, wdrażane są liczne reformy i nowe rozwiązania systemowe. Mają one zasadniczy wpływ na funkcjonowanie zarówno PSP jak i OSP, a w konsekwencji na służbę strażaków obu formacji. Stąd też ścisła, codzienna współpraca strażaków zawodowych i ochotników, wymaga wzajemnego uzupełniania się i wspólnego rozwiązywania rozmaitych problemów.

Takie kompleksowe podejście znalazło swoje odzwierciedlenie w tematyce spotkania i, jak się okazało, chwilami gorącej dyskusji. I nic dziwnego, ponieważ omawiano działalność operacyjną ze szczególnym uwzględnieniem jednostek OSP. Bardzo ważnym i jednocześnie wrażliwym tematem dla druhów były sprawy finansowe, bo nie jest tajemnicą, że niejednokrotnie barierą rozwoju poszczególnych OSP, są właśnie ograniczenia finansowe. Mówiono szeroko o poziomie wyszkolenia, doskonaleniu systemu łączności, a także współpracy strażaków PSP i OSP w prowadzeniu działań ratowniczych.

Bardzo ważny i aktualny jest także temat wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, a szczególnie w samochody pożarnicze. Z braku odpowiednich środków szereg jednostek ochotniczych poprawia swoje wyposażenie sprowadzając używane samochody zza granicy. Z tym wiążą się jednak dodatkowe obowiązki związane z techniczną weryfikacją tych pojazdów. A to niestety oznacza nowe niemałe koszty. W tym kontekście bardzo aktualny był także temat przekazywania samochodów przez PSP do jednostek ochotniczych.

Dobra informacja jest taka, że rozpoczęto już prace nad wskazaniem rozwiązań, które mają te procesy uprościć. W skład powołanego zespołu, który pracuje na stosownym rozwiązaniem wszedł m.in. przedstawiciel dolnośląskiej KW PSP.

Jak wynika choćby z powyższego zestawienia każdy z podejmowanych tematów mógłby być przedmiotem osobnej konferencji. A przecież przy tej okazji zgłaszano także i inne problemy do rozwiązania, wskazywano na rozmaite bolączki, proponowano rozwiązania. Dlatego nic dziwnego, że tego rodzaju spotkania uznano za potrzebne i ważne. Nic bowiem nie zastąpi szczerej i bezpośredniej, a czasem bardzo ożywionej dyskusji o sprawach dla całego strażackiego środowiska najważniejszych.

Tekst i fot. Lech Lewandowski