Sztandar dla KM PSP w Wałbrzychu

31 maja br. na wałbrzyskim rynku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu. W uroczystości, która zgromadziła wielu mieszkańców miasta wzięli udział oficjalni goście, wśród których byli m.in. parlamentarzyści Ireneusz Zyska,Monika Wielichowska, Agnieszka Kołacz- Leszczyńska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, wicewojewoda dolnośląski Krzysztof Zieliński, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Gwóźdź, komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz starosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. W uroczystościach uczestniczył biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec. Licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałbrzyskiego.

W powojennej historii wałbrzyskiej PSP wręczenie sztandaru symbolizuje zarówno uznanie dla ogromnego wieloletniego dorobku strażaków, jak też zmiany organizacyjne. Warto przypomnieć, że we wrześniu 1984r nadano sztandar istniejącej wówczas Komendzie Rejonowej PSP w Wałbrzychu. Natomiast kiedy w wyniku reformy administracyjnej kraju w 1999r zlikwidowano tutejszą Komendę Wojewódzką PSP, to jednocześnie w ramach przekształceń powstała Komendan Miejska PSP. Niemniej, niezależnie od zmian administracyjnych państwa i w konsekwencji przekształceń w samej PSP, rola wałbrzyskich strażaków w utrzymaniu i umacnianiu bezpieczeństwa mieszkańców regionu była i pozostaje niepodważalna.

Mówiono o tym wielokrotnie obecnie podczas okolicznościowych wystąpień. Jak wskazywano na nowoczesny potencjał ratowniczy składają się zarówno doskonale wyszkoleni strażacy jak też nowoczesny sprzęt ratowniczy. W KM PSP w Wałbrzychu funkcjonują obecnie dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP, a ponadto dwie grupy ratownictwa specjalistycznego : Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. Ten potencjał jest wykorzystywany do zdarzeń na terenie całego województwa dolnośląskiego.  

Uroczystość wręczenia sztandaru połączona z obchodami Dnia Strażaka była więc znakomitą okazją do podsumowania bogatego dorobku wałbrzyskich strażaków. Wielu z nich przy tej okazji otrzymało awanse i odznaczenia potwierdzające ich nietuzinkowe dokonania w służbie.