Akcja na ocenę

Strażacy KP PSP w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzili ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „ Senior 2019”. Scenariusz  zakładał powstanie pożaru na pierwszym piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. W wyniku rozwijającego się pożaru doszło również do jego przeniesienia  na pokrycie dachowe.

Pierwsze przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy otrzymały informacje od personelu obiektu, że po przeprowadzonej ewakuacji brakuje pięciu osób.  W wyniku rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że dwie osoby wzywają pomocy z okien na pierwszym piętrze obiektu. Wydzielone zastępy przy pomocy drabin przystawnych przeprowadziły ich ewakuację.

Ponadto dokonano przeszukania obiektu, dzięki czemu odnaleziono kolejnych poszkodowanych, którzy także zostali ewakuowani. W trakcie działań z wykorzystaniem namiotu pneumatycznego, zbudowano  punkt udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zorganizowano także  system dostarczania wody z rzeki Budzówka  oraz przenośnego zbiornika wodny o pojemności 1300 litrów, co  umożliwiło podjęcie efektywnych działań gaśniczych. Dodatkowym utrudnieniem dla ćwiczących była zaimprowizowana  awaria sieci wodociągowej na terenie miasta.

            W trakcie ćwiczeń sprawdzono  „Powiatowy plan ratowniczy”. Szczególny nacisk położono na praktyczną weryfikację obowiązujących procedur i wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas pożarów w obiektach. Sprawdzono także procedury alarmowania, czasy dojazdu sił i środków oraz jednostek OSP z terenu powiatu do punktu koncentracji, a także umiejętności dowodzenia w warunkach zbliżonych do realnych.

Ćwiczenia służyły doskonaleniu umiejętności dowodzenia,  a także zasad współdziałania strażaków PSP z innymi podmiotami  ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Całość ćwiczeń oceniali funkcjonariusze  z KP PSP w Kłodzku oraz KP PSP w Strzelinie, którzy opracowali wnioski służące dalszej poprawie organizacji działań ratowniczo-gaśniczych.