Alarm pożarowy w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu

15 kwietnia 2019 r. na terenie Jednostki Wojskowej 23 ŚPA w Bolesławcu przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia Wojskowej Straży Pożarnej ze Świętoszowa, zastępów JRG PSP w Bolesławcu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Parowej i Warty Bolesławieckiej wchodzących w skład KSRG. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod oraz form współpracy między Wojskową Strażą Pożarną, a KSRG podczas realnych zagrożeń mogących wystąpić w jednostkach wojskowych znajdujących się na terenie powiatu bolesławieckiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w jednym z garaży z osobą poszkodowaną oraz zepsutą cysterną z paliwem znajdującą się w strefie oddziaływania pożaru.

Zadania dla zastępów JRG Bolesławiec i  WSP Świętoszów polegały na ewakuowaniu osoby poszkodowanej znajdującej się wewnątrz  garażu, udzieleniu  kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie ugaszeniu palącego się garażu.  Zastępy z jednostek OSP miały natomiast za zadanie utworzenie punktu czerpania wody na zbiorniku p.poż. i wykonanie zasilania wodnego. Dodatkowo zastęp ratownictwa technicznego SCRt Mega City miał za zadanie ewakuację cysterny paliwowej poprzez jej odholowanie poza strefę zagrożoną pożarem.

Po zakończeniu realizacji założenia ćwiczeń, żołnierze z Wojskowej Straży Pożarnej przeprowadzili instruktaż stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia palących się cieczy ropopochodnych.            Wnioski, które wypracowano podczas ćwiczeń posłużą planowaniu kolejnych wspólnych przedsięwzięć WSP, PSP i OSP mających na celu m.in. przygotowanie się do zagrożeń związanych z pobytem i rotacją wojsk sojuszniczych na terenie powiatu bolesławieckiego.