Awans generalski w KW PSP we Wrocławiu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z 20 lipca 2019 roku, nadał stopień nadbrygadiera, starszemu brygadierowi Adamowi Koniecznemu – Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w środę 24 lipca br. o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera
i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Z wnioskiem o nadanie stopnia nadbrygadiera, starszemu brygadierowi Adamowi Koniecznemu, wystąpił do Prezydenta RP minister MSWiA, Joachim Brudziński.