Awanse i wyróżnienia w KW PSP we Wrocławiu

W Sali konferencyjnej KW PSP we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia nominacji oraz odznak.
Z rąk komendanta dolnośląskiej PSP st. bryg. Adama Koniecznego nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

  1. Marcin Stadnicki
  2. kpt. Aneta Pazdan
  3. kpt. Janusz Wrzesiński
  4. Ewelina Kołpak
  5. mł. bryg. Zbigniew Hurej
  6. mł. bryg. Andrzej Góralski

Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżniony został mł. bryg. Andrzej Góralski, natomiast brązowe odznaki otrzymali asp. Wojciech Downar, st. bryg. Marek Kamiński, kpt. Tomasz Mieszała i kpt. Mirosław Boczar. W trakcie uroczystości wręczono także dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które otrzymali: asp. Wojciech Downar, kpt. Grzegorz Sobieraj i st. bryg. Marek Kamiński.

 

Ponadto Aleksander Wesołowski – Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w uznaniu zasług dla Związku Zawodowego Strażaków „Florian” uhonorował medalem „Zasłużony dla związku zawodowego strażaków „Florian” st. bryg. Adama Koniecznego, a medalem za zasługi dla związku wyróżnieni zostali

  1. bryg. Marek Kamiński i bryg. Piotr Grzyb.

W trakcie uroczystości, komendant  st.bryg. Adam Konieczny oficjalnie pożegnał odchodzącego na emeryturę, po 30 latach strażackiej służby, bryg. Dariusza Bułę. Jak podkreślił, brygadier Buła, który przez szereg ostatnich lat pełnił służbę w KW PSP we Wrocławiu na stanowisku naczelnika wydziału kontrolno – rozpoznawczego, wzorowo wykonywał swoje odpowiedzialne obowiązki. Dzięki jego zaangażowaniu i profesjonalizmowi, nie tylko bez zarzutu funkcjonował wydział, ale też  bardzo dobre rezultaty osiągano w pracy komórek kontrolno rozpoznawczych w skali całego województwa dolnośląskiego.

Składając odchodzącemu z czynnej służby podziękowania za wieloletnią strażacką służbę, komendant Konieczny złożył mu  najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie bryg. Piotrowi Franaszczukowi powierzono obowiązki naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego, a mł. bryg. Rafałowi Likowi – obowiązki jego zastępcy.