Awaria gazowej sieci

        29 listopada 2017r. o godzinie 9.42 do stanowiska kierowania zgorzeleckiej KP PSP,  wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu gazociągu niskiego ciśnienia na terenie przedszkola publicznego „Pajacyk”. Jak się okazało, podczas prac ziemnych, na parkingu przedszkola operator koparki uszkodził rurociąg gazowy, wskutek czego doszło do niekontrolowanej emisji gazu.

Pracownicy firmy zabezpieczyli uszkodzoną rurę elementami odzieży i ewakuowali się z miejsca zdarzenia, informując wcześniej personel przedszkola o zagrożeniu. Zastępca dyrektora przedszkola podjęła decyzję o ewakuacji wszystkich osób z przedszkola: 53 dzieci oraz 9 pracowników. Przybyli na miejsce strażacy wsparli szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji dzieci i pracowników, wstrzymując ruch na skrzyżowaniu.

Dzieci oraz personel przedszkola zostały ewakuowane do sali edukacyjnej „Ognik” przy zgorzeleckiej KP PSP. Funkcjonariusze KP PSP Zgorzelec wraz z opiekunami dzieci zorganizowali dla maluchów ciepłe napoje i posiłek oraz przeprowadzili dla dzieci lekcję na temat bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania, kierujący działaniami ratowniczymi stwierdził, że z uszkodzonego rurociągu niskiego ciśnienia słychać odgłos emisji gazu, a jego zapach  wyczuwalny jest w odległości ok. 10m od wykopu. Teren wokół przedszkola  został zabezpieczony  taśmami ostrzegawczymi. Sprawiono nawodnioną linię główną i gaśniczą, zakończoną prądownicą pianową oraz kurtyną wodną. 

Przybyli na miejsce pracownicy pogotowia gazowego, na najbliższym zaworze zamknęli dopływ gazu do uszkodzonego gazociągu i w sposób kontrolowany opróżniali pozostały w rurze gaz. Następnie przystąpili do usuwania awarii, prowadząc jednocześnie stały monitoring stężenia metanu w powietrzu. Po usunięciu awarii i ponownym napełnieniu rurociągu gazem, pracownicy pogotowia gazowego sprawdzili szczelność wykonanych połączeń.

Działania ratownicze z udziałem 20 ratowników PSP i OSP oraz 6 pracowników pogotowia gazowego i patrolu policji, trwały 3,5 godziny. Przebywający na terenie powiatu bolesławieckiego dolnośląski komendant wojewódzki PSP, po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, przybył na teren komendy w Zgorzelcu i zapoznał się przebiegiem akcji ratowniczej.

Opracowanie: Lech Lewandowski