Bądź bezpieczny na drodze

             15 listopada br. w kinie Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu, odbyła się, skierowana do młodzieży bolesławieckich szkół, konferencja poświęcona sprawom bezpieczeństwa na drodze. W jej ramach przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bolesławcu, wygłosili prelekcje pod wspólnym tytułem:  „To ty decydujesz o bezpieczeństwie na drodze.”  

Policjanci wskazali m. in. przyczyny powstawania wypadków drogowych  i elementy wpływające na bezpieczne poruszanie się po drogach oraz pokazali na filmach skutki groźnych wypadków. Z kolei strażacy w swojej prezentacji pokazali sposoby postępowania w razie zauważenia zdarzeń na drogach, omówili sposoby orientacji w terenie, na autostradach oraz przedstawili prawidłowy sposób zgłoszenia zdarzenia. Przy tej okazji omówiono obieg informacji od miejsca zdarzenia do służb ratowniczych. Zaprezentowano ponadto działania podejmowane przez służbę dyżurną i zastępy strażaków zadysponowanych do wypadku drogowego.

Przedstawiciel WORD-u zaprezentował i omówił film wykonany kamerą wewnątrz samochodu i pokazujący przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy. W trakcie konferencji głos zabierali także przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. W drugiej części konferencji  zaprezentowano symulator dachowania i symulator zderzeń.

Strażacy z bolesławieckiej  jednostki ratowniczo gaśniczej przeprowadzili pokaz działań ratowniczych podczas wypadku drogowego. W przygotowanym wcześniej wraku samochodu osobowego znajdował się jeden ze strażaków, który odegrał rolę rannego kierowcy. Strażacy, jeszcze przed ewakuacją, udzielili rannemu pierwszej pomocy medycznej. Równocześnie położyli „poduszkę” piany pod pojazd w celu zabezpieczenia przed możliwością zapalenia się np. wyciekającego paliwa. W ramach ratownictwa technicznego usunęli szyby, odcięli drzwi, słupki i dach pojazdu. Następnie bezpiecznie ewakuowali rannego na przygotowanych noszach.

Młodzież uczestnicząca w tym bardzo pouczającym szkoleniu, burzliwymi oklaskami nagrodziła strażaków ratowników. Zainteresowanie tematyką szkolenia było bardzo duże, o czym najlepiej świadczy fakt, iż wielu młodych ludzi chętnie skorzystało z możliwości przećwiczenia zasad udzielania pierwszej pomocy.