Będzie strażackie wsparcie dla Syryjczyków

O dramatycznej sytuacji mieszkańców Syrii, gdzie od sześciu lata trwa wyniszczająca wojna, media całego świata informowały szeroko już wielokrotnie. Ostatnio jednak barbarzyński atak z użyciem broni chemicznej, w wyniku którego śmierć ponieśli nie tylko dorośli mieszkańcy, ale także dzieci, ponownie wstrząsnął opinią publiczną. Oskarżany o tę zbrodnię Baszszar al.-Asad i ściśle współdziałające z nim w prowadzeniu wojny władze Rosji, znalazły się pod pręgierzem światowej opinii m.in. na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Tym bardziej godny szerokiego spopularyzowania i poparcia jest projekt ekumeniczny „Dar dla Aleppo” zainicjowany na Dolnym Śląsku przez metropolitę wrocławskiego abp. Józefa Kupnego. Istotą tej inicjatywy, jest zbiórka funduszy na odbudowę i wyposażenie zniszczonego w znacznym stopniu przez działania wojenne szpitala św. Ludwika w Aleppo. Szpital ten, prowadzony przez siostry zakonne, ale otwarty dla wszystkich potrzebujących,   cieszy się ogromnym zaufaniem mieszkańców Aleppo. Niestety, na pięć jego oddziałów dwa zostały zniszczone i wymagają odbudowy.

—> Apel wojewody dolnośląskiego:

Do inicjatywy arcybiskupa Kupnego już przyłączyło się wielu ofiarodawców. Są to m.in. wojewoda dolnośląski, który wystosował list otwarty w tej sprawie apelując o datki, przedstawiciele wszystkich kościołów, a także samorządowcy, przedsiębiorcy i zwykli obywatele poruszeni tragedią Syryjczyków i pragnący ich wspomóc w potrzebie. Do tego wspólnego dzieła pomocy włączają się także dolnośląscy strażacy. W tej intencji odbyło się w KW PSP we Wrocławiu spotkanie ks. Rafała Cyfki z kierowniczą kadrą dolnośląskiej PSP, w trakcie którego m.in. ksiądz, który wrócił niedawno z Syrii, przedstawił dramatyczną sytuację tamtejszej ludności i formy pomocy, jakie organizacje charytatywne –  katolickie i nie tylko, świadczą na rzecz potrzebujących wsparcia.

Na odbudowę szpitala w Aleppo potrzeba ok. 330 tys. dolarów. Przy czym potrzeby obejmują nie tylko prace remontowe, ale także inne koszty, jak np. opłacenie dostaw energii elektrycznej z agregatów, co warunkuje funkcjonowanie inkubatorów na oddziale położnictwa. Problemem są także lekarstwa, których ceny niebotycznie wzrosły, brakuje środków opatrunkowych, wody, żywności – wszystkiego. Wszelka pomoc jest więc na wagę życia i ten fakt stanowi o niemierzalnej wręcz wartości inicjatywy arcybiskupa wrocławskiego, pod którą podpisało się sześciu biskupów, i która spotkała się z żywym oddźwiękiem społecznym. Dość powiedzieć, że już w pierwszych dniach realizacji tego przedsięwzięcia zebrano ponad 250 tys. zł.

Wsparcie dla ludności Syrii popłynie niewątpliwie także ze strony dolnośląskich strażaków, którzy, stosownie do potrzeb niosą pomoc wszystkim potrzebującym. Jak podkreśla komendant dolnośląskiej PSP st.bryg. Adam Konieczny,  jest to ratunek w przypadku pożaru, powodzi, wypadku drogowego, dar krwi dla chorych czy udział w akcjach ratowniczych w różnych częściach świata. To wreszcie także ta forma wsparcia, o którą w komendzie wojewódzkiej apelował przybyły trzy tygodnie temu z Syrii, dyrektor Biura Regionalnego w Krakowie ks.Rafał Cyfka. Ten apel niewątpliwie nie pozostanie bez godnej strażackiej odpowiedzi.

Lech Lewandowski