Bezcenny dar

To piękna tradycja, a jednocześnie szczególnego rodzaju strażackie świadectwo ofiarności i gotowości niesienia pomocy potrzebującym w każdy możliwy sposób. Z racji wykonywanego zawodu strażacy  gaszą pożary, ewakuują poszkodowanych i udzielają im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bronią też przed niszczącymi skutkami żywiołów takich jak coraz częstsze huragany czy powodzie.

Ale na tym nie kończy się ich aktywność i wrażliwość. Od lat bowiem bardzo liczna jest wśród strażaków grupa honorowych dawców krwi. Oni stanowią też trzon ogólnopolskiej akcji „SpoKREWnieni służbą” ,oddawania honorowo krwi. W ten sposób funkcjonariusze służb mundurowych oraz Wojska Polskiego, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym oddają honorowo krew chorym i ofiarom wypadków.

W ubiegłym roku zebrano w ramach tej akcji 788 litrów bezcennego leku jakim jest krew. W tym roku, w ramach drugiej już edycji, do punktów krwiodawstwa i krwiolecznictwa także ustawiają się kolejki złożone m.in. ze strażaków. Są wśród nich także dolnośląscy strażacy. Do tej pory w 12 dolnośląskich komendach, zgłosiło się 136 osób, które oddały 62, 350 ml.krwi. Oczywiście akcja trwa więc ten ogólny bilans strażackiej ofiarności niewątpliwie będzie jeszcze większy. Bo idea „SpoKREWnionych” zatacza coraz szersze kręgi i cieszy się coraz większą popularnością.