Bezgotówkowy bieżący zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych

Żródło: KM PSP Legnica

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia: Bezgotówkowy bieżący zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych, do zbiorników pojazdów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie Wykonawcy – wykluczenie
  3. Oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału
  4. Projekt umowy
  5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  6. Wykaz wykonanych dostaw