Bezpieczeństwo na torach–od teorii do praktyki

Dyskusja ekspertów połączona tematycznie z praktycznymi ćwiczeniami, to formuła, która pozwala kompleksowo odnieść się do wybranego zagadnienia. Tym razem tematem wiodącym zarówno panelu ekspertów jak
i ćwiczeń, zrealizowanych w ramach programu „Bezpieczne Pogranicze”,była współpraca służb przy wypadkach kolejowych. Do udziału w panelu, który rozpoczął się 26 czerwca zaproszono szerokie grono fachowców, zarówno
z kraju jak i z Republiki Czech.

Ze strony polskiej były to delegacje komend wojewódzkich PSP z Wrocławia, Katowic i Opola oraz komend miejskich  PSP z Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Stronę polską reprezentowali ponadto przedstawiciele PLK PKP  S.A. PKP Cargo S.A. Wrocław, SOK Wrocław, a także  PCC Rokita Brzeg Dolny. Natomiast stronę czeską reprezentowały delegacje sąsiadujących z Polską nadgranicznych krajów Republiki Czech – Hradec Kralowe, Pardubic, Ostrawy, Ołomuńca i Liberca.

Warto podkreślić, że podstawę dyskusji ekspertów stanowiły doświadczenia i wnioski wynikające z rzeczywistych zdarzeń. Przedstawiciel KW PSP Katowice odwoływał się do katastrofy kolejowej pod Szczekocinami w 2012r. Ekspert z KW PSP Opole, mówiąc o sprawach wzmocnienia bezpieczeństwa na szlakach kolejowych, odnosił się do wypadku w miejscowości Schodnia w 2017. Również goście z Czech przypominali dramatyczne akcje ratownicze będące skutkiem katastrof kolejowych i na tej podstawie formułowali wnioski dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa. Natomiast przedstawiciel KW PSP we Wrocławiu podjął trudny, ale jakże ważny temat akcji ratowniczych prowadzonych w tunelach kolejowych.

Praktycznym uzupełnieniem panelu ekspertów były ćwiczenia pk. „Cysterna kolejowa”, które przeprowadzono 27 czerwca na terenie jeleniogórskiej bocznicy kolejowej. Dla potrzeb ćwiczeń zainscenizowane zostało uszkodzenie cysterny i uwolnienie szkodliwej dla zdrowia substancji, co z kolei spowodowało m.in. oparzenie pracownika. W trakcie działań ratowniczych prowadzonych przez strażaków  z  KM PSP Jelenia Góra oraz z KM PSP Wałbrzych, m.in. sprawdzano możliwości prowadzenia akcji na elementach infrastruktury kolejowej.

Uzupełnieniem zarówno panelu jak i ćwiczeń były warsztaty poświęcone budowie cysterny kolejowej. Odbyła się także prezentacja możliwości pociągu ratunkowego.  Całość przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyni się do wypracowania optymalnych rozwiązań służących wzmocnieniu bezpieczeństwa na kolei.(L)