Bezpieczne ferie zimowe

15 bm.w Wojewódzkim  Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) we Wrocławiu, odbyło się spotkanie wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka z przedstawicielami służb
i inspekcji, poświęcone zbliżającym się feriom zimowym.
W trakcie spotkania jego uczestnicy  przedstawili działania jakie podjęli w związku ze zbliżającymi się feriami szkolnymi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Do tych działań, podobnie jak w latach ubiegłych szeroko włączają się także dolnośląscy strażacy, o czym mówił podczas spotkania zastępca komendanta wojewódzkiego KSW PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński.  Strażacy będą realizować zadania zawiązane z zabezpieczeniem  ferii, zarówno we współpracy z innymi służbami np. policją, jak też w ramach własnych przedsięwzięć. Przede wszystkim nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo w ośrodkach wypoczynkowych i szkołach organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. Takie kontrole już trwają.

Zgodnie z zaleceniami komendanta głównego PSP kwestie bezpieczeństwa będą omawiane w szerokim kontekście możliwych zagrożeń. W poszczególnych ośrodkach strażacy pionu prewencji będą prowadzić spotkania poświęcone  bezpieczeństwu i zagrożeniom jakie mogą się pojawić w okresie zimy. Dotyczy to m.in. właściwych zachowań na lodzie, a także postępowania w sytuacjach pojawienia się zagrożenia. Podobnie jak w latach ubiegłych strażacy będą również pomagać władzom szkolnym i właścicielom obiektów w organizowaniu lodowisk.

W trakcie spotkania podejmowane były także sygnalizowane przez wojewodę tematy dodatkowe jak np. zagrożeń związanych z możliwymi lawinami w terenach górskich, czy konieczności zabezpieczenia dachów, na których w trakcie obecnej bardzo śnieżnej zimy nagromadziły się grube pokrywy śniegu. Te i szereg innych zagadnień, które omówiono mają jedno podstawowe uzasadnienie. Jest nim możliwie pełne  przygotowanie się okresu zimowych ferii. Tak, aby była to okazja dla dzieci i młodzieży do pełnego i bezpiecznego wypoczynku.