Bezpieczne Pogranicze

 

 

 

Projekt pt. „Bezpieczne pogranicze” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska decyzją komitetu monitorującego z dnia 18.12.2015 r.

W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów tj.  trzech partnerów ze strony Polskiej w tym Komenda Wojewódzka  PSP we Wrocławiu  oraz pięciu partnerów z Republiki Czeskiej.  Całkowity budżet projektu 7 987.790,65 EUR w tym Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu 1 328.830,00 EUR. Projekt jest efektem dotychczas prowadzonej współpracy pomiędzy służbami i podmiotami ratowniczymi Polski i Czech. Koncepcja i zakres rzeczowy został przygotowany wspólnie przez partnerów, w oparciu o analizę i wnioski z prowadzonych transgranicznych działań ratowniczych i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza. Cel ten przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu.

Projekt obejmuje zakup sprzętu, szkolenia i ćwiczenia w 6 obszarach tematycznych: Wzmocnienie systemu komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Podwyższenie stopnia powiązania/ kompatybilności systemu współpracy przy pożarach. Podwyższenie stopnia powiązania/ kompatybilności systemu współpracy w ramach ratownictwa wodnego oraz powodziowego. Podwyższenie stopnia powiązania/ kompatybilności systemu współpracy przy wypadkach w komunikacji. Podwyższenie stopnia powiązania/ kompatybilności systemu współpracy przy ratownictwie technicznym i ochronie środowiska. Analiza i ocena obecnego stanu współpracy służb i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu.