„Bezpieczne wakacje” na wrocławskim dworcu głównym PKP

Statystyki tragicznych zdarzeń dowodzą, że o sprawach bezpieczeństwa nigdy za wiele i że ta problematyka pozostaje wciąż aktualna. Natomiast druga konstatacja jest taka, że trzeba wciąż poszukiwać nowych i atrakcyjnych  form  działań propagujących bezpieczne zachowania w rozmaitych sytuacjach. Bo przecież nieszczęśliwe wypadki zdarzają się wszędzie, choć oczywiście w różnych porach roku ich nasilenie ulega zmianie. O ile np. podczas ferii zimowych wzrasta liczba zdarzeń na górskich stokach, to latem szczególnie niebezpieczne sa kąpieliska, zwłaszcza te niestrzeżone, ale także rozmaite wypadki, do jakich może dojść podczas wakacyjnych wojaży.

Wychodząc z takich właśnie przesłanek, PSP i PKP S.A.  podjęły współpracę w realizacji akcji „Bezpieczne wakacje”. W jej ramach strażacy czynnie włączyli się do licznych przedsięwzięć organizowanych na terenie wybranych dworców kolejowych.  Tak też było we Wrocławiu, gdzie  w sierpniową sobotę ( 5. 08 br.) na dworcu głównym właśnie strażacy przygotowali atrakcyjne i adresowane do różnych grup wiekowych zadania ratownicze, konkursy i filmy.

Jak mówi kpt. Małgorzata Downar, wrocławska edycja tej ogólnopolskiej akcji, okazała się trafiona,ponieważ zawierała zróżnicowane elementy zarówno w formie jak i treści, co w konsekwencji pozwoliło połączyć zabawę z formami edukacyjnymi. Dla przykładu w ramach akcji ratownicy – Bogna Kosiarek z KW PSP oraz st. sekc. Łukasz Kleina, przy pomocy fantomów uczyli chętnych udzielania pierwszej pomocy ,min. wykonywania resuscytacji. Demonstrowano także funkcjonowanie defibrylatora omawiając przy tej okazji jego zastosowanie. Osobom uczestniczącym w edukacyjnym szkoleniu st.kpt. Daniel Mucha z wrocławskiej KW PSP wręczał przygotowane przez siebie ulotki zawierające najpotrzebniejsze  informacje o zachowaniach właściwych w przypadku pojawienia się konkretnych zagrożeń np. utraty przytomności, zadławienia, złamań itp.

Ale też równocześnie, dzięki zaangażowaniu w akcję druhów OSP Lutynia, dzieciaki mogły przejechać się Melexem, czy spróbować swoich umiejętności na ściance wspinaczkowej. Z kolei strażacy ze Zgorzelca przybyli na wrocławski dworzec z konkretną ofertą edukacyjną adresowaną głównie do dzieci choć nie tylko. Przywieźli bowiem ze sobą swojego „Ognika”, czyli ścieżkę edukacyjną, gdzie punkt po punkcie dzieci, młodzież, ale i dorośli, mogli zapoznawać się z zasadami właściwego postępowania w sytuacjach rozmaitych zagrożeń. Jedną z atrakcyjnych form były też wyświetlane w halu dworca filmy rysunkowe propagujące bezpieczne zachowania podczas wakacji. Uzupełnieniem zaś tych i innych propozycji były m.in. konkursy, gry i zabawy jak np. rozwiązywanie przez dzieci przygotowanych łamigłówek.

Wrocławska edycja akcji „Bezpieczne wakacje” zyskała znaczą popularność ponieważ wcześniej przedsięwzięcie to zostało spopularyzowane na portalach społecznościowych, a ponadto wrocławski dworzec główny zawsze tętni życiem. A że zarówno tematyka jak i formy przekazu były atrakcyjne, więc i chętnych do aktywnego udziału w proponowanych przez strażaków przedsięwzięciach nie brakowało. L.L.