Bezpieczne wakacje w powiecie bolesławieckim

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Bezpieczne wakacje w powiecie bolesławieckim

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania społeczna organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA, w ramach swoich zadań, spotykają się z młodzieżą i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą, czy podczas górskich wycieczek. Państwowa Straż Pożarna czynnie uczestnicząc w kampanii przekazuje dzieciom, młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy.

Miesiące maj i czerwiec, to okres zwiększonej ilości działań prewencyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. W tym czasie strażnicę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolesławcu odwiedziło 17 grup dzieci i młodzieży. Młodzież z zainteresowaniem oglądała sprzęt pożarniczy, a przy okazji zapoznawała się np. z zasadami alarmowania służb ratowniczych, czy też z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Mieli też możliwość praktycznego użycia gaśnicy lub podania „prądu gaśniczego” z samochodu bojowego. Kilkanaście razy w tym okresie strażacy uczestniczyli też w różnego rodzaju imprezach plenerowych, organizowanych przez jednostki oświatowe i zakłady pracy, podczas których zapoznawano uczestników spotkań ze specyfiką pracy strażaka i podstawowymi zasadami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zwracano też uwagę na zagrożenia związane z letnim wypoczynkiem, szczególnie związanym z rekreacją nad wodą. Największym przedsięwzięciem w tym zakresie, był organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w dniu 1 czerwca Dzień Dziecka.

Na polecenie Wojewody Dolnośląskiego bolesławieccy strażacy intensywnie rozpoznają również możliwość prowadzenia działań ratowniczych na zbiornikach wodnych i rzekach, gdzie można spodziewać się występowania tzw. „dzikich kąpielisk”

Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu przypomina, że na wszystkich zbiornikach pokopalnianych występuje zakaz kąpieli, a do korzystania z wody wyznaczone są baseny z zapewnioną opieką ratowników.

Ponieważ bardzo ważne jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych już od najmłodszych lat, strażacy zawodowi aktywnie włączyli się też do pomocy przy przeprowadzeniu obozu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizowanego w sierpniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osiecznicy. Obóz otrzymał dofinansowanie z MSWiA, a w ramach programu przewidziano dla dzieci m. in. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jak i ratownictwa wodnego.

W okresie przedwakacyjnym wydawane były też opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, w których prowadzony będzie letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W powiecie bolesławieckim organizowanych będzie ponad 20 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019 to kolejny rok funkcjonowania uzgodnienia Komendanta Głównego PSP, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i organizacji harcerskich, organizujących obozy letnie pod namiotami, w którym zawarto szereg obowiązków zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywającej młodzieży. W powiecie bolesławieckim zaplanowane są dwa takie obozy. W dniach 24 i 25 czerwca przeprowadzono wizytację jednego z obozów podczas, której przeprowadzono próbną ewakuację, sprawdzenie dróg dojazdowych do obozu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla kadry i uczestników obozu.

Bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w dniu 28 czerwca 2019 roku zajęła się również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Bolesławieckiego, na której Komendant Powiatowy PSP przedstawił zakres zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy oraz omówił plan działań na miesiące wakacyjne.