Bezpiecznie na lodzie

Wrocławscy strażacy z JRG PSP nr 1,8 i 9 przez trzy kolejne dni odbywali szkolenie z zakresu ratownictwa na akwenach pokrytych lodem. Przedsięwzięcie to wpisuje się w ogólnopolski program „Bezpieczne lodowisko”, ale też jest bardzo konkretną odpowiedzią na realne zagrożenia, związane z wypadkami, do których dochodzi na skutek załamania  się  pokrywy lodowej. Niestety, jak pokazują statystyki, od początku bieżącego roku na terenie całego kraju odnotowano 54 tego rodzaju zdarzenia. W ich wyniku aż 19 osób poniosło śmierć, a 32 poszkodowanych zdołano uratować.

Właśnie dlatego tak ważne i potrzebne są wszelkie działania prewencyjne, których celem jest wyczulenie obywateli na zagrożenia na akwenach pokrytych lodem. Drugim elementem szeroko zakrojonej akcji jest instruowanie jak należy się zachowywać w sytuacji kiedy już dojdzie do załamania się  lodu. No i trzeci element, to działania ratownicze podejmowane przez strażaków. Co ważne muszą one być prowadzone możliwie szybko i profesjonalnie ponieważ bardzo niskie temperatury powodują, że czas na ratunek jest niewielki, a same akcje wiążą się z podejmowaniem ryzyka, także przez ratowników.

Wszystko to powoduje, że  w toku szkolenia ratownicy wrocławskich JRG, przed zajęciami praktycznymi odbyli szczegółowy instruktaż przypominający zasady postępowania podczas akcji na akwenach, na których doszło do załamania się pokrywy lodowej. Przećwiczono stosowane techniki ratownicze, a także przetestowano strażacki sprzęt wykorzystywany do ratownictwa lodowego, a więc tzw. deskosanie, skafandry wypornościowe, linki, rzutki itp. Do improwizowanych akcji ratowniczych, wykorzystano pozorantów, dzięki czemu działania  prowadzone na terenie wrocławskiej fosy, nabrały cech realistycznych.

Co przy tym także warto podkreślić, szkolenie strażaków wzbudziło spore zainteresowanie mieszkańców, którzy niejako przy okazji mogli przekonać się jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia. W ciągu trzech dni zajęć przeszkolono 26 strażaków pełniących służbę w trzech wymienionych wrocławskich JRG, co niewątpliwie przełoży się na lepsze przygotowanie ratowników do prowadzenia tego rodzaju akcji. Jest to ważne szczególnie obecnie kiedy rozpoczynają się ferie i gromady dzieciaków, korzystając z zimowej aury, będą wchodzić na lód. Niestety,  nie tylko tam, gdzie są przygotowane lodowiska, ale również na pokryte lodem sadzawki  i stawy. A to może okazać się bardzo niebezpieczne.

Jak dotąd na Dolnym Śląsku odnotowano sześć zdarzeń na lodzie, w tym jeden przypadek strażackiej interwencji na akwenie. Na Grobli, w odległości ok. 30 m od brzegu  załamał się, lód pod mężczyzną. W akcji ratowniczej wzięła udział m.in. rota z JRG PSP Nr 1. Podczas działań strażacy użyli sani lodowych oraz linek asekuracyjnych, dzięki czemu sprawnie wydobyli poszkodowanego na brzeg. Poszkodowanemu strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy m.in. zdejmując z niego mokre ubranie i przykrywając kocem termicznym.

(L.L)