Bezpiecznie nad wodą

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”, strażacy bolesławieckiej PSP  oraz OSP Trzebień i OSP Nowogrodziec II przeprowadzili 8 sierpnia br. zajęcia informacyjno – edukacyjne. Szkolenie z udziałem dzieci i młodzieży – uczestnikami  obozu żeglarskiego, zorganizowano w rejonie  zbiornika wodnego „Krępnica” .

W toku prowadzonej akcji  strażacy m.in. omawiali rozmaite zagrożenia, jakie występują podczas wypoczynku nad wodą. Jak im przeciwdziałać? Oczywiście najlepiej jest kiedy, dzięki własnej rozwadze, przezorności, a także przestrzeganiu przepisów, po prostu unika się zachowań ryzykownych. I na to właśnie wykładowcy wyczulali swoich słuchaczy.

  

Ale jeżeli już dojdzie do realnego zagrożenia, to trzeba wiedzieć co i jak należy robić, aby nie doszło do nieszczęścia. Dlatego celem inicjatorów tego przedsięwzięcia było propagowanie właściwych zachowań na terenie zbiorników wodnych. Przede wszystkim chodzi o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli, żeglowania i innych form wypoczynku nad wodą.

Realizując te zamierzenia edukacyjne strażacy zaprezentowali elementy udzielania pierwszej pomocy, sprzęt ratowniczy i sposoby ratowania osób tonących. Szczególnym zainteresowaniem młodych ludzi cieszyły się m.in. pokazy podejmowania tonącego na łódź ratowniczą. W trakcie zajęć z wykorzystaniem łodzi, odbył się też bardzo ciekawy i pouczający dla uczestników szkółki żeglarskiej,  pokaz przywracania do właściwej pozycji  przewróconej w wodzie żaglówki.

Jak się okazało, uczestnikom obozu żeglarskiego, a kto wie, może i przyszłym wilkom morskim, bardzo spodobał się sposób edukacji polegający na szerokim stosowaniu przykładów praktycznych. Stąd też powodzenie całego przedsięwzięcia szkoleniowego, które znacząco wzbogaciło program pobytu młodych ludzi na obozie żeglarskim.