Bezpieczniej nad wodą

Realizując założenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”, strażacy KP PSP Bolesławiec, przeprowadzili w dniach 7 – 9 sierpnia br., cykl szkoleń i ćwiczeń na akwenie Krępnica i rzece Bóbr. W szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i zasad udzielania pierwszej pomocy, uczestniczyła młodzież i dzieci przebywające na  półkolonii żeglarskiej i sportów wodnych. Głównym celem tej informacyjno-edukacyjnej akcji jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku osobom przebywającym w wodzie lub nad wodą i ograniczenie wypadków utonięć.

Dodatkowo, w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych oraz jednostki OSP KSRG w Trzebieniu, przeprowadzono szkolenie z zakresu technik ratowniczych stosowanych na wodach szybko płynących i zbiornikach wodnych.  Szczególną uwagę położono na działania ratownicze związane z bezpośrednim ratowaniem życia ludzkiego. Prowadzący zajęcia st. sekc. Maciej Marcinkiewicz, który jest doświadczonym ratownikiem wodnym, instruktorem WOPR oraz ratownikiem medycznym, zwracał szczególną uwagę m.in. na bezpieczeństwo ratowników, szczególnie w sytuacji, gdy podejmują działania ratownicze w  „stanie wyższej konieczności”.

W takich bowiem sytuacjach,  w celu ratowania bezpośrednio zagrożonego życia, ratownicy wykonują zadania nie posiadając odpowiedniego sprzętu jak łodzi czy ubrań wypornościowych lub też wykonują czynności wykraczające poza zakres podstawowy z ratownictwa wodnego. W ramach szkolenia przypomniano też ratownikom procedury z zakresu ratownictwa medycznego dotyczące przypadków  wychłodzenia czy też zatrzymania krążenia. Przeprowadzono ponadto szkolenie praktyczne polegające m.in. na podejmowaniu osób tonących na środki pływające oraz holowaniu poszkodowanych.  W bieżącym roku w powiecie bolesławieckim odnotowano już  dwa przypadki utonięć.