Bezpieczny Dolny Śląsk III – Bory Dolnośląskie

Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Bory Dolnośląskie

RPDS.04.06.00-02-001/14

W dniu 12 sierpnia br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 6126/IV/14 wybrał do dofinansowania projekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej „Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Bory Dolnośląskie”.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności oraz szybkości reagowania na zagrożenia pożarowe na obszarze Borów Dolnośląskich, poprzez wsparcie sprzętowe jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez rozbudowę i wymianę bazy sprzętowej – pojazdów pożarniczych przeznaczonych do prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych. Realizacja Projektu przyczyni się bezpośrednio do wzmocnienia potencjału ratowniczego trzech

powiatów województwa dolnośląskiego: bolesławieckiego, polkowickiego i zgorzeleckiego. Zakupione przez Beneficjenta pojazdy, zostaną przekazane do użytkowania właściwym komendom powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Obszar chroniony przez wskazane jednostki obejmuje obszar Natura 2000 – Bory Dolnośląskie (kod obszaru PLB020005).

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną następujące pojazdy:

– drabina samochodowa o zasięgu 42m z kamerą termowizyjną (SD-42),

– samochód operacyjny typu bus z wyposażeniem (SOp),

– dwa samochody rozpoznawczo-ratownicze z modułem gaśniczym do działań w lesie (SLRR).

Zakupione pojazdy uzupełnią zdiagnozowane braki sprzętowe oraz zastąpią wyeksploatowany sprzęt – będą posiadały znacznie lepsze parametry taktyczne od użytkowanych obecnie. Przełoży się to na zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji gaśniczej oraz umożliwi szybkie rozpoczęcie działań. W wielu przypadkach może to pozwolić na ugaszenie pożaru w pi

erwszej fazie, gdy nie stanowi one jeszcze tak dużego zagrożenia.

Wartość projektu: 3.151.800,00 zł

Wartość dofinansowania: 2.679.030,00 zł

Serwis główny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013