Bezpieczny Dolny Śląsk

Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego
RPDS.04.06.00-02-001/09

Celem Projektu jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym poprzez wsparcie sprzętowe jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez rozbudowę i wymianę bazy sprzętowej – pojazdów pożarniczych przeznaczonych do działań podczas dużych pożarów, awarii przemysłowych (również w transporcie) oraz katastrof i nadzwyczajnych zagrożeń naturalnych takich jak powodzie, huragany itp. Zakupiony w ramach Projektu sprzęt – 21 pojazdów pożarniczych – umożliwi szybsze i sprawniejsze reagowanie na wymienione zagrożenia. Wynika to z faktu, iż zakupione pojazdy będą posiadały znacznie lepsze parametry taktyczne od użytkowanych obecnie oraz zwiększą liczbę posiadanych pojazdów, umożliwiając ich „gęstsze” rozlokowanie, a tym samym skrócenie czasu od momentu wystąpienia zagrożenia do rozpoczęcia usuwania jego skutków.

Wartość projektu:26 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 22 525 000,00 PLN

Serwis główny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013