Budynek w ogniu

28 lutego 2020 r. o godz. 21.50 do SK KP PSP w Górze wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Naratowie gm. Niechlów. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono miejsce zdarzenia i podano dwa prądy wody na palące się poddasze obiektu oraz do wnętrza palących się pomieszczeń na parterze.

Utrudnieniem dla walczących z pożarem strażaków była m.in. konieczność zorganizowania objazdów drogą wojewódzką, co wymagało zadysponowania na miejsce patrolu Policji. Ponadto, wprawdzie właściciel odłączył dopływ energii w obiekcie, jednak nadal występowało zagrożenie porażeniem ze strony przyłącza napowietrznego.

Po odłączeniu zasilania przez pogotowie energetyczne, KDR wprowadził do wnętrza budynku roty zabezpieczone w aparaty OUO, czujniki bezruchu oraz kamery termowizyjne. Sprawione linie gaśnicze umożliwiły penetrowanie całego obiektu. Dodatkowo KDR wprowadził do działań SHD-25, z którego rota lokalizowała i dogaszała zarzewia ognia. Dalsze działania polegały na konsekwentnym realizowaniu podjętego zamiaru taktycznego do czasu pełnej lokalizacji i likwidacji pożaru.

W wyniku pożaru spaleniu uległo wyposażenie mieszkania oraz wnętrze poddasza częściowo zaadoptowanego na mieszkanie. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru była awaria pieca CO na paliwo stałe. W działaniach uczestniczyło 18 zastępów w sile 61 strażaków.