Być mądrym przed szkodą

Wzorem lat ubiegłych, dolnośląscy strażacy m.in. wespół z policjantami i kominiarzami przystąpili do szeroko zakrojonej jesienno – zimowej akcji  prewencyjnej. Jej celem jest, zgodnie z zaleceniami KG PSP, zintensyfikowanie działań informacyjno – edukacyjnych służących podniesieniu świadomości społeczeństwa oraz propagowaniu zasad bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o uwrażliwienie na stan instalacji grzewczych i gazowych, a także urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Wszelkie usterki są bowiem przyczyną awarii, a w konsekwencji zdarzeń, nierzadko nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Prewencyjne działania strażaków i innych służb,  mają  charakter kompleksowy tzn. przy okazji jednego przedsięwzięcia podejmowana jest problematyka bezpieczeństwa w jego różnych aspektach. Tak było np.  w Lubinie, gdzie strażacy i policjanci spotkali się z seniorami. Policjantka asp. Anna Szajber mówiła m.in. o zasadach poruszania się na drogach po zapadnięciu zmroku, a także o sposobach stosowanych przez przestępców w celu wyłudzenia pieniędzy.

Z kolei  mł.bryg. Marek Maślej z KP PSP w Lubinie przedstawił zagrożenia związane z rozpoczętym sezonem grzewczym. A tu zagrożeń jest wiele, o czym najlepiej świadczą strażackie statystyki pełne zdarzeń związanych z pożarami przewodów kominowych, zatruciami tlenkiem węgla, czy wybuchami butli gazowych. Ale korzystając z okazji brygadier Maślej m.in. omówił także problem wypalania liści i gałęzi.

Natomiast strażacy ze Świdnicy podjęli  działania prewencyjne m.in. wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Powód jest oczywisty. Wszak nierzadko przyczyną dramatycznych w skutkach zdarzeń jest ogólny zły stan techniczny budynków. W takich obiektach szczególnie łatwo o np. awarię instalacji elektrycznej i w konsekwencji pożar czy też awarię przewodów kominowych. Zagrożenie stwarza  także śnieg na płaskich dachach czy zwisające sople. Jak relacjonuje  kpt. Marek Pijarowski ze świdnickiej KP PSP, spotkanie przeprowadzone z mieszkańcami w domu działkowca w Świdnicy cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

O sprawach szeroko rozumianego bezpieczeństwa dyskutowano także na forum Rady Powiatu w Dzierżoniowie. Gospodarze tego przedsięwzięcia – starosta i komendant KP PSP, wspólnie zadbali o to, aby przy tej okazji nie tylko dokonać oceny stanu bezpieczeństwa, ale także omówić zadania do wykonania. Jak podkreśla mł. bryg. Arkadiusz Kleban, mówiono m.in. o zadaniach właścicieli i zarządców budynków, o stwierdzonych nieprawidłowościach jeśli chodzi o stan instalacji grzewczych, elektrycznych, a także sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.

Wreszcie warto odnotować, że strażacy tradycyjnie już adresują swoje działania edukacyjne także do dzieci i młodzieży. Przykładem i to  jednym z wielu, jest spotkanie z uczniami strażaków z KP PSP w Bolesławcu. Jego temat:
” Zagrożenia sezonu grzewczego oraz pierwszej pomocy” był dobrą okazją do prezentacji zasad właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, a także omówienia przesłanek rozmaitych zagrożeń, typowych dla obecnej pory roku. W końcowej części tego spotkania połączonego z praktycznym pokazem  udzielania pierwszej pomocy, wręczono uczniom ulotki informacyjne nt. korytarza życia na drogach szybkiego ruchu.