Konferencja szkoleniowa „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”

  Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy współudziale Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza na konferencję […]

„Bezpieczne Pogranicze”

Projekt pt. „Bezpieczne pogranicze” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska decyzją komitetu monitorującego z dnia 18.12.2015 r. W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów tj.  […]