KW PSP Wrocław – Dostawa 8 sztuk ciężkich samochodów

KW PSP Wrocław – Dostawa 8 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego   Pobierz ogłoszenie SIWZ + załączniki Wyjaśnienia nr 1 Informacja z otwarcia ofert Wybór najkorzystniejszej […]

KW PSP Wrocław – Nadbudowa, rozbudowa Etap IV

KW PSP Wrocław – Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo – warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-144, Etap IV. Ogłoszenie o zamówieniu […]