Skuteczna kontrola, lepsze wyniki

7 grudnia br. w sali odpraw KW PSP we Wrocławiu, odbyło się szkolenie poświęcone prowadzeniu kontroli wewnętrznej i zarządczej w jednostkach organizacyjnych dolnośląskich komend miejskich i powiatowych PSP. Bogaty materiał […]