Konferencja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim

W dniu 11 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, odbyła się kolejna Konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu wewnętrznemu, którego integralną częścią jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. […]

Lądek 2017

W dniach od10 do 12 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze połączone ze zbiorowym wypoczynkiem Koła ZEiR P RP przy KW PSP we Wrocławiu.     Spotkanie zorganizowano w […]

Publikacje materiałów konferencji

Szanowni Państwo Informujemy, że Uniwersytet Wrocławski wydał Przegląd Prawa i Administracji, w którym to publikuje referaty z Konferencji z 2016 r. pt. „Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach […]