Konferencja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytecka zapraszają do udziału w konferencji Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej […]

Zaproszenie

Uniwersytet Wrocławski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zapraszają do udziału  w konferencji Rola ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego organizowanej w […]

Wyjazd do Polanicy

Koleżanki i Koledzy,  Członkowie Zarządu Wojewódzkiego,  Prezesi Kół ZEiRP RP wojew. dolnośląskiego Nawiązując do planów pracy Zarządu Wojewódzkiego informujemy o przygotowaniach do organizacji wyjazdowego posiedzenia poszerzonego o udział prezesów dolnośląskich […]