Celem bezpieczeństwo zgromadzeń religijnych

Duże zainteresowanie jakie wzbudziła ubiegłoroczna konferencja naukowa, zorganizowana przez Archidiecezję Wrocławską, pt. „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”, skłoniła organizatorów do ponownego podjęcia tej problematyki. Wydarzeniu nadano wysoka rangę o czym świadczy fakt, iż obrady otworzył i powitał uczestników abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski. W gronie uczestników tego naukowego przedsięwzięcia byli przedstawiciele świata nauki, którzy w swoich wystąpieniach omawiali różne aspekty bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych.

W tym roku na zaproszenie organizatorów, konferencja została poszerzona o aktywny udział dolnośląskich strażaków. Nasza obecność miała dwojaki charakter. W odpowiedzi na zaproszenie,  dolnośląski komendant wojewódzki  st. bryg. Adam Konieczny wystąpił na konferencji z referatem poświęconym doświadczeniom PSP w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży.

Ponadto na terenie kościoła p.w. Św. Krzyża we Wrocławiu odbyły się  ćwiczenia „Kościół 2018”. Przedsięwzięcie to było dla strażaków praktycznym sprawdzeniem ich gotowości do prowadzenia skutecznych działań gaśniczych i ratowniczych w sytuacji pożaru obiektu sakralnego i konieczności udzielania pomocy dużej liczbie uczestników zgromadzenia. Wykonując zadania strażacy doskonalili techniki gaśnicze i ratownicze, a także zasady współdziałania z innymi podmiotami, w szczególności z organizatorami zabezpieczenia uroczystości religijnych.