Celem skuteczna ochrona lasów

Zgodnie z rozkazem dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, 15 maja br. rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem „SDŁ 2020”, które zakończą się 30 czerwca br. Organizowane ćwiczenia mają charakter sztabowy z praktycznym udziałem samochodu dowodzenia i łączności z KW PSP. Natomiast udział pododdziałów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów współdziałających ma charakter aplikacyjny.

Ćwiczenia odbywają się na terenie KW PSP we Wrocławiu oraz na obszarach zalesionych o najwyższym stopniu zagrożenia wyznaczonych przez KP/M PSP woj. dolnośląskiego. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań o dużych rozmiarach w terenach zalesionych z wykorzystanie samochodu SDŁ, a w szczególności:

  • doskonalenie organizacji sztabu na poziomie taktycznym lub strategicznym – poprzez zorganizowanie w wyznaczonych komendach PSP sztabu akcji gaszenia dużego pożaru lasu, stosownie do rzeczywistych możliwości kadrowych na dany dzień,
  • opracowanie schematu łączności przy założeniu, że komendant powiatowy PSP jest KDR-em i ma do dyspozycji co najmniej 3 kompanie gaśnicze,
  • sprawdzenie możliwości operacyjno-technicznych samochodu SDŁ,
  • doskonalenie umiejętności sprawiania samochodu SDŁ na miejscu akcji,
  • doskonalenie umiejętności operowania bezzałogowym statkiem powietrznym oraz wykorzystanie jego możliwości podczas prowadzonych działań,
  • sprawdzenie systemów teleinformatycznych np. przeprowadzenia wideokonferencji pomiędzy SDŁ a sztabem akcji w komendach,
  • sprawdzenie możliwości prowadzenia łączności pomiędzy SDŁ, a wyznaczonymi stanowiskami kierowania biorącymi udział w ćwiczeniach.

AK/JW