Coraz bliższa polsko- czeska współpraca

Polsko – czeska współpraca trans graniczna nabiera rozmachu i, co szczególnie cieszy, dokonuje się to na najniższych szczeblach. Tym samym polsko- czeski projekt  „Bezpieczne pogranicze” obejmujący rozmaite dziedziny współdziałania  w latach 2016-2019, jest wypełniany konkretną treścią i przekładany na język praktyki. Dobrym tego przykładem jest m.in. wymiana stażowa, dzięki której wzajemnie poznajemy swoje struktury, ich funkcjonowanie, co oczywiście ma i ten walor, że możemy wymieniać się pewnymi rozwiązaniami, które u sąsiadów doskonale się sprawdziły.

Najnowszym przykładem realizacji projektu w dziedzinie wymian stażowych jest przyjazd do KW PSP we Wrocławiu, ale także do wybranych jednostek PSP i OSP  Dolnego Śląska, grupy czeskich strażaków z Pardubic i Liberca. W bogatym programie pobytu naszych kolegów zza miedzy znalazły się liczne wizyty, spotkania, których wspólnym mianownikiem jest to, aby goście mogli uzyskać w miarę pełny obraz funkcjonowania dolnośląskiej straży pożarnej – zarówno zawodowej jak i ochotniczej.

W czasie trzydniowego pobytu, czescy strażacy m.in. zwiedzili siedzibę wrocławskiej JRG-7, gdzie m.in. zapoznali się z wyposażeniem bojowym jednostki oraz zapleczem socjalnym. W części przedsięwzięć praktycznych  duże zainteresowanie gości wzbudziły m.in. także zapoznanie z funkcjonowaniem  Stanowiska Kierowania KW PSP we Wrocławiu, funkcjonowanie CPR we Wrocławiu, ale także wizyty w oławskiej KP PSP i w OSP Siedlce. Uzupełnieniem tych wizyt były spotkania połączone z informacjami nt. organizacji systemu ratunkowego  czy Organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kierowania PSP.

Oczywiście, praktyczna realizacja porozumienia o wymianie stażowej odbywa się także w drugą, czyli czeską stronę. W pierwszych dniach czerwca w Pardubicach przebywała grupa dolnośląskich strażaków z KP PSP we Wrocławiu i z KP PSP w Kłodzku. Nasi strażacy: asp.sztab. Sebastian Czaicki, st.asp. Piotr Borecki, kpt. Waldemar Olejnik i asp. sztab. Grzegorz Michałowski, szczególnie zainteresowali się czeskim systemem alarmowania, przekazywania i  rejestracji podstawowych danych  operacyjnych bez potrzeby komunikacji głosowej. Jak stwierdzili czeskie rozwiązania pozwalają w znacznym stopniu przyspieszyć i usprawnić wykonywanie standardowych zadań, odciążając osoby funkcyjne.

Polscy strażacy, zgodnie z porozumieniem mogą odbywać staże na terenie czeskich krajów: Pardubice, Liberec, Ołomuniec, Hradec Kralowe i Kraj Morawsko – Śląski.  W maju np. do Hradec Kralowe pojechali z roboczą wizytą kpt. Michał Pięta, asp. Sebastian Kimel, asp. Andrzej Styś i Rafał Wolanowski, reprezentujący wrocławskie CPR. Wizytowano m.in. komendę w Rychnove, JRG w Dobrusku, a także JRG w Hradec Kralowe. I tym razem wrażeń było sporo, a pobyt przyczynił się także do zawarcia bezpośrednich kontaktów koleżeńskich. Bo to także warto odnotować jak wartościowy rezultat oficjalnie zawieranych porozumień o współpracy.

Tak więc gros przedsięwzięć realizowanych w ramach polsko – czeskiej współpracy w dziedzinie wymiany osobowej, realizowana jest z udziałem funkcjonariuszy zajmujących stanowiska operacyjne. Natomiast jest też i taka możliwość, aby wymienić informacje także na wyższym szczeblu, a więc członków kierownictwa komend wojewódzkich obu krajów. Wprawdzie tego rodzaju staże są raczej sporadyczne, ale warto je jednak odnotować. Bardzo usatysfakcjonowany pobytem w Czechach był np. zastępca komendanta dolnośląskiej PSP st.bryg. Marek Kamiński, który pojechał do strażaków z Pardubic wraz z mł. bryg Romualdem Białowąsem i mł. asp. Mirosławem Gomółką z KP PSP w Ząbkowicach. Wizyta ta okazała się bowiem bardzo interesująca z uwagi na specyfikę niektórych czeskich rozwiązań, a jednocześnie nasi strażacy zostali przyjęci niezwykle ciepło.

Polsko czeskie kontakty trans graniczne sa pomyślnie rozwijane na wielu płaszczyznach. M.in. w wybranych jednostkach  PSP Dolnego Śląska prowadzone są aktualnie kursy języka czeskiego. W  programach współpracy transgranicznej przewidziano także wspólne szkolenia i ćwiczenia. Kwintesencją zaś całości rozmaitych przedsięwzięć są wspólne akcje ratowniczo gaśnicze prowadzone przez polskie i czeskie jednostki, które współdziałając znakomicie uzupełniają się i wzmacniają bezpieczeństwo mieszkańców obu krajów.

Lech Lewandowski