Ćwiczenia „Bory Dolnośląskie 2019”

Sposoby postępowania na wypadek pożaru lasu dla Nadleśnictwa Bolesławiec, to główny temat i nadrzędne przesłanie ćwiczeń powiatowych, które przeprowadzono 16 maja br. w Bolesławcu. Opatrzone kryptonimem „Bory Dolnośląskie 2019”,ćwiczenia zorganizowane przez KW PSP w Bolesławcu, służyły sprawdzeniu Powiatowego Planu Ratowniczego, przygotowanego na nierzadkie przypadki pożarów, zwłaszcza na terenie pobliskich poligonów, ale także w okolicznych lasach,

Wiodąca tematyka ćwiczeń była realizowana na terenie Leśnictwa Daniel, Nadleśnictwo Bolesławiec, w pobliżu miejscowości Kliczków. Lasy te stanowią część kompleksu Borów Dolnośląskich, które przez wiele lat użytkowane były jako poligon wojskowy.  Założenia zaplanowanych tu manewrów przewidywały, że przybyłe na miejsce siły wprowadzane były do działań zorganizowanymi pododdziałami.

W pierwszej fazie do akcji wysłano dwa plutony złożone z jednostek OSP powiatu bolesławieckiego, zastępów JRG Bolesławiec, a także z Wojskowych Straży Pożarnych ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Do wsparcia organizacji akcji powołano też sztab, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek PSP z Bolesławca i Wrocławia, pracownicy Lasów Państwowych, a także żołnierze WSP ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Ponadto do organizacji akcji i koordynowania systemów łączności wykorzystano pojazd SDiŁ (batalionowy samochód dowodzenia i łączności) z KW PSP we Wrocławiu.

Realizując zamiar taktyczny kierującego działaniem ratowniczym, strażacy podawali prądy gaśnicze w natarciu na płonące wrzosowiska oraz w obronie na bory sosnowe. Zaopatrzenie wodne organizowano w oparciu o podziemne i otwarte zbiorniki wodne Nadleśnictwa Bolesławiec. Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań, na pożar dokonano również zrzutu wody z samolotu Dromader stacjonującego na co dzień na lotnisku w Lubinie. Następnie, uwzględniając dynamiczny rozwój pożaru, który zagroził obszarowi 200 ha, na miejsce ćwiczeń poprzez Stanowisko Kierowania KW PSP we Wrocławiu skierowano dodatkowo plutony z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, złożone z zastępów PSP i OSP powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego.

Dodatkowym elementem zaplanowanym przez organizatorów ćwiczeń były pozorowane niewybuchy na terenie pożaru. Ich usunięciem miał się zająć patrol saperski. Zgodnie ze scenariuszem, podczas próby zabezpieczenia niebezpiecznego materiału, nastąpiła eksplozja ładunku, w wyniku czego żołnierz patrolu został ranny. Ewakuacją i udzieleniem pomocy rannemu zajęli się druhowie z jednostki OSP Warta Bolesławiecka.

Podsumowując ćwiczenia komendant powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski, dziękując ćwiczącym za zaangażowanie,  jednocześnie wskazał na znaczenie tego rodzaju ćwiczeń. Na terenie powiatu bolesławieckiego jest bowiem aż 10 nadleśnictw, co oznacza, że w przypadku bardzo dużych pożarów, do walki z żywiołem może okazać się niezbędne dysponowanie ratowniczych sił i środków z terenu całego województwa  dolnośląskiego. Przebieg ćwiczeń obserwowali członkowie zespołu z KW PSP we Wrocławiu pod przewodnictwem bryg. Marka Hajduka, którego zadaniem była ocena przygotowania do walki z pożarami lasów sił ratowniczych powiatów bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego.

Dodatkowym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach ćwiczeń były zajęcia teoretyczne poświęcone ratownictwu drogowemu oraz zagrożeniu jakie stwarzają niewybuchy znajdujące się na terenach popoligonowych. Przy tej okazji policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Bolesławcu przedstawili zmiany w prawie o ruchu drogowym,  Szczególną uwagę zwracano na zasady obowiązujące podczas prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, poruszanie się w kolumnie i przemieszczanie się pojazdem prywatnym druhów na alarm ogłoszony w jednostce OSP. Następnie żołnierze z Patrolu Saperskiego 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu omówili zagrożenia związane z występowaniem niewybuchów i niewypałów w tym głównie na obszarach leśnych poligonów i terenów popoligonowych.