Ćwiczenia „Bory Dolnośląskie 2019” -KP Bolesławiec

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W dniu 16 maja 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu przeprowadziła ćwiczenia pod kryptonimem „Bory Dolnośląskie 2019”, których głównym celem było sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego i „Sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu dla Nadleśnictwa Bolesławiec”.

Ćwiczenia rozpoczęto o godz. 9 w świetlicy KP PSP w Bolesławcu szkoleniem teoretycznym, podczas którego przedstawiciele służb współdziałających zapoznali strażaków z tematami zagrożeń w ruchu drogowym oraz na terenach z zalegającymi niewybuchami. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Bolesławcu przedstawili zmiany w prawie o ruchu drogowym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady obowiązujące podczas prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, poruszania się w kolumnie i przemieszczania się pojazdem prywatnym druhów na alarm ogłoszony w jednostce OSP. Następnie żołnierze z Patrolu Saperskiego 23 Śląskiego Pułku Artyleriiw Bolesławcu omówili zagrożenia związane z występowaniem niewybuchów i niewypałów w tym głównie na obszarach leśnych poligonów i terenów popoligonowych.

Dalszy przebieg ćwiczeń praktycznych realizowano jużna obszarach leśnych Leśnictwa Daniel, Nadleśnictwo Bolesławiec, w pobliżu miejscowości Kliczków. Lasy te stanowią część kompleksu Borów Dolnośląskich, które przez wiele lat użytkowane były jako poligon wojskowy.  Założenia manewrów przewidywały, że przybyłe na miejsce siły wprowadzane były do działań zorganizowanymi pododdziałami. Początkowo do akcji wysłano dwa plutony zorganizowane z jednostek OSP powiatu bolesławieckiego, pluton z zastępów JRG Bolesławiec, a także z Wojskowych Straży Pożarnych ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Do wsparcia organizacji akcji powołano też sztab, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek PSP z Bolesławca i Wrocławia, pracownicy Lasów Państwowych, a także żołnierze WSP ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Ponadto do organizacji akcji i koordynowania systemów łączności wykorzystano pojazd SDiŁ (batalionowy samochód dowodzenia i łączności) z KW PSP we Wrocławiu.

Realizując zamiar taktyczny kierującego działaniem ratowniczym strażacy podawali prądy gaśnicze w natarciu na płonące wrzosowiska oraz w obronie na bory sosnowe. Zaopatrzenie wodne organizowano w oparciu o podziemne i otwarte zbiorniki wodne Nadleśnictwa Bolesławiec. Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań, na pożar dokonano również zrzutu wody z samolotu Dromader stacjonującego na co dzień na lotnisku w Lubinie. Następnie uwzględniając dynamiczny rozwój pożaru, który zagroził obszarowi 200 ha, na miejsce ćwiczeń poprzez Stanowisko Kierowania KW PSP we Wrocławiu skierowano dodatkowo plutony z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, złożone z zastępów PSP i OSP powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego.

Dodatkowym utrudnieniem zaplanowanym przez organizatorów ćwiczeń były pozorowane niewybuchy na terenie pożaru, których usunięciem miał zająć się patrol saperski. Żołnierz patrolu podczas próby zabezpieczenia niebezpiecznego materiału w wyniku wybuchu został ranny. Ewakuacją i udzieleniem pomocy rannemu zajęli się druhowie z jednostki OSP Warta Bolesławiecka.

Podsumowując ćwiczenia Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski podziękował ćwiczącym za zaangażowanie i zwrócił uwagę, że na terenie powiatu bolesławieckiego występują obszary aż 10 nadleśnictw i przy bardzo dużych pożarach może zachodzić potrzeba dysponowania większej ilości sił i środków z terenu całego woj. dolnośląskiego. Całości ćwiczeń przyglądał się zespół z KW PSP we Wrocławiu pod przewodnictwem bryg. Marka Hajduka, którego zadaniem była ocena przygotowania do walki z pożarami lasów sił ratowniczych powiatów bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego.