Ćwiczenia na obiekcie – ZSP Bystrzyca Kłodzka

Żródło: KP Kłodzko

W dniu 16.01. br. na terenie obiektu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się ćwiczenia taktyczne, w których udział wzięła zmiana nr 1 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z Wilkanowa, Starego Waliszowa i Pławnicy.  Ćwiczenia odbyły się w ramach ramowego planu doskonalenia zawodowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej na rok 2020.  Celem ćwiczeń  była weryfikacja gotowości operacyjnej sił i środków, a także sprawdzenie przygotowania obiektu oraz terenu do prowadzenia działań ratowniczych.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Bartosz Zdęga