Ćwiczenia OSP w Gminie Gromadka

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Dn. 08 grudnia 2018 r. na terenie zakładu PRODIGO znajdującego się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej koło miejscowości Osła odbyły się ćwiczenia jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Gromadka. Zakład przetwarza odpady na paliwa alternatywne. Profil produkcji związany jest m. innymi ze składowaniem i przeróbką odpadów.

Ze względu na rodzaj działalności zaplanowano ćwiczenia w dwóch epizodach. Pierwszy epizod przewidywał powstanie pożaru w miejscu składowania odpadów, a także pożar na linii produkcyjnej zakładu. Do tego epizodu przewidziano 5 zastępów z jednostek: OSP Gromadka (2), OSP Wierzbowa (2) i OSP Nowa Kuźnia (1). Po rozpoczęciu ćwiczeń realnie wprowadzano zastępy do działań. Strażacy rozwijali linie gaśnicze, a także działali za pomocą działka wodno – pianowego mając na uwadze możliwość wystąpienia wysokiej temperatury. Każdy ze strażaków na liniach gaśniczych wyposażony był w aparat powietrzny. Jeden z zastępów za pomocą 10-cio metrowej drabiny przenośnej sprawdził przegrody między liniami produkcyjnymi zakładu, a także sprawdzono, czy w zadymionej strefie nie przebywają pracownicy zakładu. Dwa zastępy prowadziły działania ukierunkowane na zasilenie samochodów pożarniczych w wodę.

Po przećwiczeniu tego wariantu przystąpiono do drugiego epizodu, w którym zaplanowano inne zdarzenie – miejscowe zagrożenie. Na pracownika zakładu upadł wcześniej przewożony ładunek. Pracownik został uwięziony pod paletą, a na niej znajdowały się pakunki o łącznym ciężarze około 1,5 t. Do tego epizodu zaplanowano dwa zastępy z OSP Różyniec. Strażacy z tej jednostki współpracują często ze strażakami z JRG Bolesławiec podczas usuwania skutków miejscowych zagrożeń występujących na autostradzie A4 w pobliżu m. Różyniec. Po przyjeździe na miejsce tego zdarzenia dokonano rozpoznania. Strażacy określili stan poszkodowanego, zabezpieczyli go w pozycji zastanej, wezwali pomoc medyczną. Następnie przystąpili do uniesienia palety do wysokości umożliwiającej ewakuację rannego. W trakcie tych czynności zabezpieczono odcinek szyjny kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym, poszkodowanego umieszczono na noszach ratowniczych, zbadano stan jego świadomości, zabezpieczono przed utratą ciepła. Po przeprowadzeniu tych czynności uznano ćwiczenie za zakończone.

Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy strażacy zwiedzili zakład i zostali zapoznani przez dyrekcję zakładu ze specyfiką produkcji. Podsumowanie przeprowadzono w świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różyńcu. Omówiono zauważone błędy, a zarazem podkreślono osiągnięte cele zwłaszcza bardzo dobrej współpracy między zastępami. Strażacy druhowie ochotnicy zgodnie stwierdzili, że podczas takich ćwiczeń zdobywa się dodatkowe doświadczenie, które na pewno zostanie wykorzystane podczas rzeczywistych działań ratowniczo – gaśniczych.

W organizacji ćwiczeń pomagał wyznaczony strażak z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Bolesławcu.

Od początku roku 2018 do dnia przeprowadzenia ćwiczeń na terenie gminy Gromadka doszło do 114 zdarzeń – w tym odnotowano 57 pożarów, 49 miejscowych zagrożeń i 8 alarmów fałszywych.