Ćwiczenia powiatowe 2018

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Praktyczny sprawdzian gotowości operacyjnej jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego powiatu bolesławieckiego.

 

Podczas deszczowej aury, 25 października 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu zorganizowała praktyczne sprawdzenie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do sieci powiatowej krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Był to również praktyczny sprawdzian Powiatowego Planu Ratowniczego oraz organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na terenie Bazy Magazynowej nr 112 Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Bolesławcu ul. Kościuszki.

Ćwiczenia poprzedzone zostały inspekcją zastępów ochotniczych straży pożarnych przybyłych na ćwiczenia oraz szkoleniem teoretycznym przeprowadzonym w siedzibie komendy. Podczas szkolenia zapoznano ratowników z charakterystyką zakładu i zagrożeniami występującymi w bazach magazynowych paliw. Dodatkowo była to też okazja do powtórzenia sobie zagadnień związanych z zasadami gaszenia pożarów materiałów łatwopalnych i przypomnienia zasad BHS wraz z analizą wypadków ratowników z lat ubiegłych.

Ponieważ w ćwiczeniach uczestniczyły jednostki wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (OSP Warta Bolesławiecka, Trzebień, Nowogrodziec, Parowa, Gromadka) omówiono też nowe zasady organizacji odwodów.

Około godziny 12:00 na terenie zakładu ogłoszono alarm pożarowy i po powiadomieniu Stanowiska Kierowania KP PSP w Bolesławcu zarządzono ewakuację pracowników i klientów bazy. Założenia do ćwiczeń były dla ćwiczących niejawne i wymagały, szczególnie od dowódców, szybkiej reakcji na zmieniające się warunki. Między innymi podczas akcji dokonywano ewakuacji pracownika z dużej wysokości oraz niezbędne było też przemieszczenie części sił do pożaru powstałego poza terenem zakładu w trudno dostępnym terenie.

Oprócz pracowników zakładu i strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (w tym strażaków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z KP PSP w Świdnicy) w ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy medyczni z Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Bolesławcu, dwa patrole Komendy powiatowej Policji w Bolesławcu oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział Jelenia Góra, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przećwiczono również aplikacyjnie możliwość ostrzegania mieszkańców Bolesławca o zagrożeniu rozprzestrzeniania się na szkodliwych produktów spalania poza teren  zakładu.

Podsumowując ćwiczenia, Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski podziękował kierownikowi bazy za współpracę w organizacji ćwiczeń oraz uczestniczącym jednostkom OSP za zaangażowanie w realizację założeń.

Wypracowane na ćwiczeniach wnioski strażacy wykorzystają do dalszego doskonalenia swoich umiejętności podczas gaszenia dużych pożarów na terenie zakładów z materiałami łatwopalnymi.