Ćwiczenia taktyczno–bojowe „ODRA 2018”.

 

W dniach 18 – 19 września 2018 r. na podstawie Rozkazu Nr 139/2018 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia  30 sierpnia 2018  r. odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe pod kryptonimem „ODRA 2018”.

Tematem  ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczej związanej z powodzią na terenie Wrocławia i zdarzeniami dotyczącymi infrastruktury Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz zanieczyszczeniem awaryjnym Odry, z wykorzystaniem pododdziałów Dolnośląskiej Brygady Odwodowej, w tym specjalistycznych grup ratowniczych PSP przy współdziałaniu struktur zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorem ćwiczeń był Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, przy  udziale: Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia, Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków PSP województwa dolnośląskiego do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi i zanieczyszczeniem awaryjnym Odry.

Szkolenie wraz z ćwiczebnym panelem sztabowym odbyło się w dniu 18 września, natomiast 19 września br. miały miejsce ćwiczenia praktyczne. Były one podzielone na pięć epizodów ze względu na odrębny charakter działań i lokalizację zdarzeń. Epizody te znajdowały się na rzece Odrze od Śluzy Opatowickiej do ujścia rzeki Oławy oraz na rzece Oławie przy ul. Żabia Ścieżka.

Tłem operacyjnym ćwiczeń była sytuacja powodziowa na terenie Wrocławia. Długotrwałe opady spowodowały podniesienie poziomu wód gruntowych. Odra w rejonie Wrocławia i jej dopływy całkowicie wypełniły koryta. Wezbrana Odra przekroczyła stany alarmowe na wodowskazach. Od strony Opola przemieszcza się fala wezbraniowa mogąca zagrozić bezpieczeństwu miasta i jego mieszkańcom.

W ćwiczeniach, oprócz podmiotów zarządzania kryzysowego brały udział pododdziały Państwowej Straży Pożarnej  z województwa dolnośląskiego wchodzące w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej w tym: kompania specjalna powodziowa ewakuacyjna „Odra”, kompania powodziowa pompowa „Kaczawa”, grupy specjalistyczne, wybrane plutony z kompani gaśniczej Legnica oraz siły PSP z powiatu wrocławskiego. Ponadto w ćwiczeniach brały udział jednostki OSP z terenu powiatu wrocławskiego oraz THW z Niemiec – Grupa Ratownictwa Chemiczno-ekologicznego wraz z zaporą i separatorem oleju, a także WOPR, Urząd Żeglugi Śródlądowej Policja, PCK i PRM.

Nad całą akcją czuwał powołany sztab w skład którego wchodzili przedstawiciele PSP i pozostałych ćwiczących podmiotów. W pracach sztabu pomagał dron, który przez cały czas ćwiczeń przesyłał informacje do sztabu. Kierownikiem Ćwiczeń był st. bryg. Marek Kamiński Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Ćwiczącym bacznie przyglądał się również Zespół Rozjemców, natomiast zaplecze logistyczne ćwiczeń zostało zapewnione przez Sekcja Obozowiskową Kompani Logistycznej Lubań.

st. kpt. Tomasz Mieszała