Ćwiczenia taktyczno-bojowe „Zamek 2017”

27 kwietnia 2017 r. na terenie Zamku Piastowskiego w Legnicy, odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „ZAMEK 2017”.  Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie taktyki działań na obiekcie kulturalno- zabytkowym. Ponieważ ćwiczenia przeprowadzono w terenie wysoce zurbanizowanym,  strażacy zmierzyli się również z problemem dojazdu oraz zgromadzenia znacznej ilości podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia.

 

 

 

Ćwiczenia rozpoczęły się od zgłoszenia telefonicznego do stanowiska kierowania KM  PSP w Legnicy o pożarze w jednym z pokoi mieszkalnych zlokalizowanych w Zamku Piastowskim. Jak ustalono,  ze względu na dużą intensywność spalania, pożar rozprzestrzenił się do sąsiednich pokoi, a także na konstrukcję dachu. W wyniku intensywnego pożaru doszło do zadymienia całego skrzydła budynku oraz wieży św. Piotra. W momencie wystąpienia pożaru na wieży św. Piotra, znajdowała się 2 osobowa grupa zwiedzających, która ze względu na silne zadymienie nie miała możliwości ewakuowania się klatką schodową.

Działania zastępów z PSP  oraz OSP poległy na podaniu pięciu prądów wody w natarciu do wnętrza obiektu oraz jednego prądu wody z drabiny mechanicznej. Dodatkowo, ze względu na brak możliwości ewakuowania osób poszkodowanych z wieży św. Piotra, na miejsce działań przybyła SGRW „Legnica-3”, która przy pomocy technik alpinistycznych ewakuowała zagrożone osoby do strefy bezpiecznej.

Ze względu na niewystarczające zaopatrzenie wodne oraz duże rozmiary zdarzenia niezbędne było zadysponowanie dodatkowych sił i środków. W tym celu służba dyżurna KM PSP w Legnicy zadysponowała siły kompanii gaśniczej „Chojnów”. Jej zadaniem było zbudowanie zaopatrzenia wodnego w terenie wysoce zurbanizowanym ze zbiornika wodnego (kąpielisko Kormoran) oddalonego o około 1400 m od miejsca ćwiczeń. Dodatkowo w celach warsztatowych dokonano sprawdzenia skuteczności podawania prądów gaśniczych z działek wodnych dużej wydajności.

Na miejscu zdarzenia został zawiązany sztab, który podzielił teren akcji na trzy odcinki bojowe oraz był merytorycznym wsparciem dla decyzji KDR. Sztab we współpracy z innymi podmiotami oraz instytucjami wypracował optymalne rozwiązania wspierające decyzję KDR. Utworzono także punkt informacyjny, w którym na bieżąco przekazywano informacje z terenu objętego działaniami. Na bazie samochodu wsparcia zorganizowano punkt ładowania butli aparatów OUO. Po zakończeniu ćwiczeń, na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, dokonano podsumowania ćwiczeń.

W ćwiczeniach brało udział 14 zastępów (35 strażaków) PSP ,10 zastępów (50 strażaków) z OSP. W akcji uczestniczyli także przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kard w Legnicy, Gimnazjum nr 4 w Legnicy, Zarządu Dróg Miejskich oraz Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.