Czad i ogień – Obudź czujność.

OTWARTE STRAŻNICE
W dniach 14 i 16 lutego 2017 r. w siedzibie KP PSP w Górze w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej ,,Czad i Ogień – obudź czujność” zorganizowano ,,Dni Otwartej Strażnicy”. Górowską jednostkę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 3 w Górze, wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze, dzieci z Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu oraz mieszkańcy powiatu górowskiego. Podczas spotkania, strażacy zapoznali zebranych ze specyfiką pracy strażaka, pokazali samochody ratowniczo-gaśnicze oraz wyposażenie górowskiej komendy. Zebrani mogli przymierzyć strażackie ubranie i hełmy oraz wejść do pojazdów gaśniczych. Podczas spotkania pokazano symulację działań ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie spotkania, strażacy omówili idę programu ,,Czad i Ogień – obudź czujność”. Przedstawili zasady postępowania podczas powstania pożaru w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych. Wskazali najczęstsze przyczyny powstawania tych pożarów oraz sposoby ich uniknięcia. Zachęcali do montażu w swoich domach czujników tlenku węgla oraz czujek dymu, które ostrzegają użytkowników budynków o powstałych zagrożeniach. W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi na terenie województwa dolnośląskiego omówiono także zasady bezpiecznego korzystania z lodowisk. Na zakończenie spotkania, ratownik medyczny na fantomie przedstawił zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Tekst i fot. mł. bryg. mgr Marcin Klefas