Czad i ogień zbierają żniwo

Mimo prowadzonej szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno – informacyjnej, a także apeli o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pożarowego, niemal każdego dnia w mediach pojawiają się informacje o kolejnych ofiarach pożarów i tlenku węgla. W ostatnim czasie do skumulowania tragicznych w skutkach zdarzeń doszło we Wrocławiu. Zginęli ludzie, a w środkach masowej komunikacji ponownie rozgorzała dyskusja o strasznym zabójcy jakim jest tlenek węgla, czyli popularny czad. Bezwonny i bezbarwny wywołuje początkowe objawy podobne do zaziębienia czy grypy. A potem …bywa już za późno.

Rodzi się oczywiste pytanie co w tej sytuacji można jeszcze zrobić, aby skutecznie edukować, zapobiegać, uwrażliwiać i w konsekwencji nie dopuszczać do kolejnych tragedii? Wychodząc tym potrzebom naprzeciw dolnośląski komendant wojewódzki st. bryg. Adam Konieczny  polecił podległym służbom dolnośląskiej PSP, jeszcze bardziej zintensyfikować działania w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.”  W tym celu strażacy połączyli siły z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, takimi jak  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, rady osiedli, zarządy spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnoty mieszkaniowe.

Jak podkreśla naczelnik wydziału kontrolno – rozpoznawczego KW PSP we Wrocławiu bryg. Rafał Lik,  nadrzędnym przesłaniem tego współdziałania służb , organizacji i instytucji, jest konsolidacja wysiłków w celu podniesienia poziomu wiedzy o zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla i pożarami. Chodzi o to, aby z taką informacją o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów, lekceważenia zagrożenia, sposobach postępowania w przypadku zagrożenia itp. dotarła do każdego właściciela domu czy mieszkania.

Dla sprawy podniesienia poziomu bezpieczeństwa ważne jest również instalowanie niedrogiego , a jakże skutecznego urządzenia jakim jest czujka dymu i tlenku węgla. To także wyczulenie na dramatyczne skutki funkcjonowania niesprawnych urządzeń grzewczych jak np. instalowanych w łazienkach popularnych  gazowych przepływowych podgrzewaczy wody. Przyczyną tragedii jest zatykanie otworów wentylacyjnych, brak sezonowej kontroli kominów itp.

W praktyce jednak sytuacja wygląda tak, że wysiłki służb, w tym zwłaszcza strażaków na rzecz bezpiecznych zachowań są niewspółmierne do liczby zdarzeń. W tym sezonie, wzorem lat minionych, strażacy, w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ponownie wyszli do społeczeństwa z szeroko zakrojoną informacją. Tylko w listopadzie i grudniu 2018 r. w dolnośląskiej TVP oraz w radiu wyemitowano 27 audycji poświęconych sprawom bezpieczeństwa pożarowego. Strażacy przeprowadzili w szkołach ponad 170 spotkań z młodzieżą, a kolejnych 75 w mieszkańcami dolnośląskich gmin.

Z początkiem roku bieżącego nastąpiła dalsza intensyfikacja kampanii edukacyjno – informacyjnej. Tylko w styczniu rozpowszechniono blisko 2 tys. plakatów i ulotek poświęconych tematyce ochrony przed pożarami i tlenkiem węgla. Odbyły się kolejne 333 spotkania w szkołach i na zimowiskach oraz 55 spotkań z mieszkańcami w gminach. Uzupełnieniem tych działań są regularne audycje telewizyjne i radiowe, w trakcie których strażacy informują i ostrzegają, a także radzą jak uchronić się przed zagrożeniami  i co robić jeżeli one już wystąpią.

Mimo to, wciąż dochodzi do pożarów i do zatruć, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Strażacy spieszą z ratunkiem, gaszą pożary, udzielają pomocy poszkodowanym i …nie zawsze udaje im się uratować życie i dobytek. Dlatego niezależnie od prowadzonych akcji ratunkowych, intensyfikują działania o charakterze prewencyjnym, wyczulają i ostrzegają. Oby przyniosło to oczekiwany skutek.

 

UWAGA: Apelujemy rady osiedli, zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnoty mieszkaniowe o aktywny udział w kampanii. Materiały na temat prowadzonej kampanii  ”Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, można pobrać ze strony.

https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_