Czad znowu czeka na okazję

Zbliżający się nieuchronnie schyłek tegorocznej pięknej jesieni oznacza spadki temperatury, słotę i …powrót bardzo poważnego zagrożenia, jakie stwarza tlenek węgla, zwany potocznie czadem. Statystyki pokazują, że choć prowadzone przez strażaków działania prewencyjne i ratownicze są coraz bardziej skuteczne, to jednak każdego roku na skutek zatrucia tym bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku gazem, śmierć wciąż zbiera żniwo.

Dlatego wzorem lat ubiegłych, także u progu tej jesieni strażacy ponownie ostrzegają przed gazem, który ze względu na swoje właściwości nazywany jest „cichym zabójcą”. Kontynuacją ogólnopolskich akcji promujących bezpieczne zachowania, jest tegoroczna, zainicjowana w październiku przez KG PSP pod hasłem: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Ta kolejna kampania składa się z kilku obszarów: edukacji, informacji i promocji.  Wszystko zaś po to, aby skutecznie uwiadamiać i przeciwdziałać nieprawidłowościom w użytkowaniu urządzeń i instalacji grzewczych czy przewodów wentylacyjnych, co może być przyczyną nieszczęścia.

W ramach tej ogólnopolskiej kampanii szczególnie zalecają strażacy  instalowanie w domach czujek wykrywających tlenek węgla w powietrzu. To znakomite zabezpieczenie, które wielokrotnie już uratowało mieszkańców przed śmiertelnym zagrożeniem. W sukurs strażakom w ich działaniach prewencyjnych przychodzi także obowiązujące prawo. Zobowiązuje ono m.in. zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku. Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów mówiących, iż w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, trzeba usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.

         Jak wynika ze statystyk KG PSP, każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. W trakcie obecnej kampanii wielokrotnie powtarzane będzie więc ostrzeżenie, że czad do gaz, którego NIE usłyszysz! NIE zobaczysz!! NIE poczujesz! W trakcie tej kampanii strażacy przypominają, że aż co piąty pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. Tymczasem w minionym sezonie grzewczym w Polsce odnotowano prawie 32 tys. pożarów w obiektach mieszkalnych, 4328 osób trafiło do szpitala, 475 osób poniosło śmierć w pożarach, a 71 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla.

Jak będzie w obecnym sezonie? Tradycyjnie strażacy, czego dobitnym przykładem tegoroczna kolejna już kampania,  przestrzegają, prowadzą spotkania, pogadanki. A nawet, jak to ma miejsce np. w Dzierżoniowie, wraz z lokalnymi władzami organizują konkursy dla mieszkańców ze znajomości przepisów, w których nagrodami są …czujki. Kiedy zaś mimo wszystko dojdzie do pożaru, zatrucia, spieszą z ratunkiem i niestety, czasem bywa ,że nie są w stanie zapobiec tragedii. Dlatego, jak co roku zwracają się do wszystkich mieszkańców o ostrożność, rozwagę i zwyczajnie – zdrowy rozsądek.(L)