„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” nowa kampania edukacyjno – informacyjna Państwowej Straży Pożarnej.

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W samo południe, 23 października 2018 roku, na Sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu zorganizowała konferencję pt. „Zagrożenia pożarowe w budynkach mieszkalnych”.

W celu realizacji głównego zamierzenia kampanii, jakim jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych, przedstawiono uczestnikom spotkania pięć tematów związanych zagrożeniami pożarowymi w budynkach.

Konferencję rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski, który oprócz przedstawienia założeń konferencji, omówił dwa tematy  – zadania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie nadzorowania przepisów przeciwpożarowych w budynkach wielorodzinnych oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych.

Następnie Zastępca Dowódcy JRG – mł. bryg. Janusz Gabryś przedstawił prezentację na temat „zagrożeń pożarowych i innych w budynkach”. Wykład urozmaicony był odpowiednimi przykładami z działań ratowniczych prowadzonych w naszym powiecie oraz dokumentacja fotograficzna. Co czyniło wystąpienie bardziej przystępne dla młodzieży – część słuchaczy na sali stanowili uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych.

Zastępca Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu pan Marek Burniak, w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniach związanych z bezpiecznym użytkowaniem budynków i książką obiektu budowlanego. Ta część konferencji żywo zainteresowała przedstawicieli zarządców budynków obecnych na konferencji.

Ostatni z tematów „Kominy – właściwa eksploatacja przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych”, została zaprezentowana z wykorzystaniem filmów udostępnionych przez Korporację Kominiarzy Polskich.

Aby nie poprzestać jedynie na teorii, wśród uczestników rozlosowano czujki tlenku węgla, które na pewno mogą przyczynić się do ratowania życia.

Tematyka konferencji znalazła zrozumienie wśród przedstawicieli lokalnych mediów, które przeprowadziły z nich relację, dzięki czemu większa ilość osób będzie mogła zapoznać się z tą, jakże ważną tematyką. Szczególnie, że rozpoczynający się sezon grzewczy generuje zwiększoną ilość interwencji w budynkach mieszkalnych. W 2017 roku w powiecie bolesławieckim odnotowaliśmy 132 pożary w budownictwie mieszkalnym, a w 2018 roku już 85. Straż pożarna interweniowała w 2017 roku przy 28 zdarzeniach związanych z występowaniem tlenku węgla, a w 2018, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, już 17 razy.

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.