Czujka ostrzeże

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” strażacy z KP PSP Ząbkowice Śląskie, szeroko rozpropagowali   na terenie powiatu zasady postępowania sprzyjające bezpiecznym zachowaniom. Odpowiedzialni za akcję na terenie powiatu ząbkowickiego st. kpt. Paweł Gluza i st. sekc. Bartłomiej Prorok, zgodnie z idą przyświecającą całej akcji, szczególny nacisk kładą na stosowane czujek jako najlepszego zabezpieczenia przed śmiertelnym zagrożeniem jakie stwarza ulatniający się tlenek węgla.

Obydwaj strażacy sięgają po rozmaite formy oddziaływania. Są to więc spotkania z dziećmi i młodzieżą, ale także z osobami starszymi np. słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku. W okresie przedświątecznym bardzo udanym pomysłem było prowadzenie prelekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w ramach jarmarku bożonarodzeniowego. Każde z takich przedsięwzięć, a było ich do tej pory już jedenaście, poświęcone zostało bezpiecznym zachowaniom w rozmaitych sytuacjach. Dotyczy to np. przestrzegania zasad ostrożności przy użytkowaniu urządzeń grzewczych, a także postępowania w przypadku pojawienia się pożaru.

Warto przy tej akcji podkreślić, że w bieżącym sezonie jesienno zimowym nie odnotowano na terenie powiatu ani jednego śmiertelnego zdarzenia, spowodowanego zatruciem tlenkiem węgla. I to jest najlepsza odpowiedź na pytanie o potrzebę i skuteczność działań prewencyjnych.

Fot. doba.pl i  Magdalena Winik-  ekspres-miejski.pl