Czujnik ostrzeże

W dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste przekazanie mieszkańcom powiatu kolejnych 20 czujników tlenku węgla. Osoby,które otrzymały to cenne, bywa że ratujące życie urządzenie, wzięły udział w corocznym konkursie organizowanym wspólnie przez starostę dzierżoniowskiego i komendanta powiatowego PSP  w Dzierżoniowie.

W tym roku, w konkursie, ogłoszonym na początku listopada w ramach działania „Czad i ogień, obudź czujność”, udział wzięło 125 osób. Uczestnicy  przysłali do dzierżoniowskiej straży pożarnej wypełnione ankiety z odpowiedziami na pytania o zagrożeniach zagrożeniach powodowanych przez tlenek węgla. Spośród nadesłanych ankiet, komisyjnie wylosowano 20 szczęśliwych, które wymieniono na czujniki tlenku węgla, ufundowane przez Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie.

Przekazanie czujników odbyło się w trakcie konkursu „Stop używkom i uzależnieniom”  realizowanego przez dzierżoniowskich policjantów w ramach programu pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Wykorzystując ten fakt i licznie zgromadzoną publiczność  złożoną z dzieci  i młodzieży, strażacy zrealizowali także część edukacyjną prezentując film pt. „Nie dla czadu”.

Dzięki takim wspólnym działaniom osób, dla których bezpieczeństwo to sprawa o znaczeniu priorytetowym  przekazano mieszkańcom już przeszło 200 szt. czujników tlenku węgla. Urządzenia te skutecznie ostrzegają ludzi przed obecnością bezwonnego i bezbarwnego, a jednocześnie bardzo trującego gazu, jakim jest tlenek węgla, potocznie nazywany „czadem”. Zdarzało się też, że właśnie dzięki czujnikom strażacy przybywali na czas i ratowali mieszkańców przed zagrożeniem ze strony „cichego zabójcy.”

 A zatem warto kontynuować tego rodzaju akcje propagujące bezpieczne zachowania. I tak się zresztą dzieje, o czym świadczą doniesienia z dolnośląskich komend o udanych wspólnych inicjatywach strażaków i samorządowców, służących upowszechnianiu czujników tlenku węgla, a przy tej okazji wiedzy na temat zagrożeń jakie mogą stwarzać  np. nieszczelne przewody, czy wykonane domowym sposobem przeróbki instalacji. Uwrażliwieniu społeczeństwa na zatrucia czadem służy także  ogólnopolska akcja MSWiA pod hasłem: „Czad i ogień, obudź czujność.” Opr.(L.L.)